ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВ. 11-ЧЫГАРЫЛЫШ. АСРАНКУЛОВ АМАН. 1-БӨЛҮМ. Г.АЙТИЕВ АТЫНДАГЫ МКСМ КОЛЛЕКЦИЯЛАРЫНА ОБЗОР.

Искусство таануучу ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВдин кыргыз сүрөтчүлөрүнүн Улуттук музейге коюлган коллекцияларына жасаган обзору менен тааныштырууну улантабыз. Бул Аман Асранкуловдун чыгармачылыгына арналган эки бөлүмдүн биринчиси. Асранкулов Аман (1939-1998) — сүрөтчү. Фрунзе шаарында төрөлгөн. 1964-жылы Фрунзедеги көркөм сүрөт училищесин жана 1969-жылы – Москва шаарындагы В.И.Суриков атындагы көркөм сүрөт институтун аяктаган. Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү. 1971-жылдан бери СССР Сүрөтчүлөр […]

Толугу менен...

ГАМАЛ БОКОНБАЕВ. 10-ЧЫГАРЫЛЫШ: САТАР АЙТИЕВ. 2-БӨЛҮМ. Г.АЙТИЕВ АТЫНДАГЫ МКСМ КОЛЛЕКЦИЯСЫНА ОБЗОР

Искусство таануучу ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВдин биздин улуттук музейдин коллекциясындагы Кыргызстандын сүрөтчүлөрүнүн эмгектерине, анын ичинде Айтиев Сатардын чыгармачылыгына арналган эки бөлүмдөн турган обзордун экинчиси. Сатар Айтиев (1945) — сүрөтчү. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген сүрөтчүсү. Мамлекеттик көркөм сүрөт музейине ысымы коюлган белгилүү сүрөтчү Гапар Айтиевдин үй-бүлөсүндө туулган. Сатар Айтиев кино артисти (ВГИК – 1969) адистигин алган. Негизинен станоктук […]

Толугу менен...

ГАМАЛ БОКОНБАЕВ. 9-ЧЫГАРЫЛЫШ: САТАР АЙТИЕВ. 1-БӨЛҮМ. Г.АЙТИЕВ АТЫНДАГЫ МКСМ КОЛЛЕКЦИЯСЫНА ОБЗОР

Улуттук музейибиздин коллекциясынан Кыргызстандын сүрөтчүлөрүнүн чыгармалар жыйнагы менен искусство таануучу ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВдин обзору аркылуу тааныштырууну улантабыз. Бул Айтиев Сатардын чыгармачылыгына арналган эки бөлүмдүн биринчи бөлүгү. Сатар Айтиев (1945) — Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген сүрөтчүсү. Ал музейге ысымы коюлган белгилүү сүрөтчү Гапар Айтиевдин үй-бүлөсүндө туулган. Сатар Айтиев кино сүрөтчүсү катары мыкты билим алган (ВГИК – 1969). […]

Толугу менен...

ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВ. 8-ЧЫГАРЫЛЫШ. БАКАШЕВ САБИТЖАН. Г.АЙТИЕВ АТЫНДАГЫ МКСМ КОЛЛЕКЦИЯЛАРЫНА ОБЗОР

Гапар Айтиев атындагы МКСМ коллекцияларындагы Кыргызстан сүрөтчүлөрүнүн эмгектерине искусство таануучу Гамал Боконбаевдин жасаган обзору менен тааныштырууну улантабыз. Сиздер бул эмгектерден кандайдыр бир башка нерселерди көрө алдыңыздарбы? Же, тескерисинче, кесипкөй искусство таануучунун пикирине толугу менен кошуласызбы? Балким анын көз карашындагы баяндоолор сиз мурда байкабаган нерселерди көргөнгө жардам берип жаткандыр? Сабитжан Бакашев (1941-1988) — кыргыз совет монументалист, […]

Толугу менен...

ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВ. 7-ЧЫГАРЫЛЫШ: СҮЙМӨНКУЛ ЧОКМОРОВ. 7-БӨЛҮМ. Г. АЙТИЕВ АТЫНДАГЫ МКСМ КОЛЛЕКЦИЯСЫНА ОБЗОР

Биз искусство таануучу ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВДИН Гапар Айтиев атындагы МКСМ коллекциясына баяндоосун улантабыз. Бул музейдин коллекциясындагы Сүймөнкул Чокморовдун эмгектерине жасалган баяндаманын соңкусу болуп эсептелет. Биз мындан мурунку маалыматыбызда башка сүрөтчүлөрдүн эмгектерине обзор жүргүзүүгө өтөрүбүздү жаздык эле, бирок биз аны кийинки сериясында улантабыз. Обзордун окурмандары мурда окугандарына кайра кайрылып окуп же тескерисинче, озунуп кийинкисине өтө берет болуш керек […]

Толугу менен...

ГАМАЛ БОКОНБАЕВ. 6-ЧЫГАРЫЛЫШ. СҮЙМӨНКУЛ ЧОКМОРОВ. 6-БӨЛҮМ. Г.АЙТИЕВ АТЫНДАГЫ МКСМ КОЛЛЕКЦИЯЛАРЫНА ЖАСАЛГАН ОБЗОР

Көркөм сүрөт таануучу Гамал Боконбаев Гапар Айтиев атындагы Мамлекеттик көркөм сүрөт музейдин коллекциясы менен тааныштырууну улантат. Бул музейдеги белгилүү сүрөтчү жана кыргыздын сыймыктуу актерунун чыгармачылыгына арналган циклдин акыркысы өңдөнөт. Анын иши ушунчалык жемиштүү болуп чыкты, ошондуктан биздин обзорубуздун бир нече бөлүгү менен чектелүүгө болбойт. Кийинки баяндама музейдеги башка авторлордун эмгектерине арналат. Окурмандарыбыз көркөм сүрөт жөнүндөгү […]

Толугу менен...

ГАМАЛ БОКОНБАЕВ. 5-ЧЫГАРЫЛЫШ: СҮЙМӨНКУЛ ЧОКМОРОВ. 5-БӨЛҮМ. Г.АЙТИЕВ АТЫНДАГЫ МКСМ КОЛЛЕКЦИЯЛАРЫНА ОБЗОР

Искусство таануучу ГАМАЛ БОКОНБАЕВ Г.Айтиев атындагы кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинин коллекцияларына жасаган кезектеги обзорунда Сүймөнкул Чокморовдун бай чыгармаларынын топтомдору менен тааныштырууну улантат.   Элет жазы. Картон, май боек, 45,5х76, 1985 Гүлдөгөн өрүктүн көлөкөсүндө жашыл чөптүн үстүндө алты бала отурат, алардын ары жагынан кызыл жоолукчан кыздын болоор-болбос карааны көрүнөт, кыязы, алардын курбу кызы окшойт. Балдар […]

Толугу менен...

ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВ. 4-ЧЫГАРЫЛЫШ: СҮЙМӨНКУЛ ЧОКМОРОВ. 4-БӨЛҮМ. Г. АЙТИЕВ АТЫНДАГЫ МКӨМ КОЛЛЕКЦИЯСЫНА ОБЗОР

Искусство таануучу ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВ музейдин коллекциялары жана сүрөтчү жана актер Сүймөнкул Чокморовдун чыгармачылыгы менен ТААНЫШТЫРУУНУ УЛАНТАТ. Мамлекеттик көркөм сүрөт музейинде Сүймөнкул Чокморовдун бир топ эмгектери сакталган, андыктан биздин обзордун бир нече бөлүгү анын чыгармачылыгына арналган. Анын эмгектеринин баардыгы эле музейдин залында коюлган эмес, биз сиздердин назарыңыздарга сунуштаган картиналардын көпчүлүгү музейдин сактоо бөлүмүндө сакталып, сүрөтчүнүн чыгармачылыгынын […]

Толугу менен...

ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВ. 3-ЧЫГАРЫЛЫШ: СҮЙМӨНКУЛ ЧОКМОРОВ. 3-БӨЛҮМ. Г. АЙТИЕВ АТЫНДАГЫ МКӨМ КОЛЛЕКЦИЯЛАРГА ОБЗОР

  Музейдин коллекциясы менен жана белгилүү сүрөтчү жана культ кыргыз актеру Сүймөнкул Чокморовдун чыгармачылыгы менен искусство таануучу, Гамал Бөкөнбаев ТААНЫШТЫРУУНУ УЛАНТАТ. Обзордун автору кесиби боюнча архитектор, дизайнер, сүрөтчү. Анын библиографиясында 12 басма китеби бар, мындан тышкары кыргызстандагы бир нече ондогон сүрөт көргөзмөлөрүн уюштурган.   Триптих (грекче triptychos – үч бүктөлгөн) – живопись чыгармасы (сейрек графика […]

Толугу менен...

ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВ. 2-ЧЫГАРЫЛЫШ: СҮЙМӨНКУЛ ЧОКМОРОВ. 2-БӨЛҮМ. Г. АЙТИЕВ АТЫНДАГЫ МКӨМ КОЛЛЕКЦИЯЛАРГА ОБЗОР

Музейдин коллекциясы менен жана биздин сүйүктүү художник жана актёр Сүймөнкул Чокморовдун чыгармачылыгы менен искусство таануучу, 12 китептин автору, анын ичинде «Кыргызстандагы көркөм өнөр искусствосу» деп аталган көлөмдүү китептин (2007, 410-б.), «Кыргызстандын көркөм өнөр искусствосу: өнүгүү мезгили. 1927-2015, живопись, графика, скульптура, азыркы искусство» (2015, 160 бет), «Кыргызстандын сүрөтчүлөр союзу: ишмердүүлүгү жана чыгармачылыгы» (2016, 234-бет) жана ошондой […]

Толугу менен...

ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВ. 1-ЧЫГАРЫЛЫШ: СҮЙМӨНКУЛ ЧОКМОРОВ. 1-БӨЛҮМ. Г. АЙТИЕВ АТЫНДАГЫ МКӨМ КОЛЛЕКЦИЯЛАРГА ОБЗОР

Музейдин коллекциясы менен сиздерди искусство таануучу, 12 китептин автору, анын ичинде «Кыргызстандагы көркөм өнөр искусствосу» деп аталган көлөмдүү китептин (2007, 410-б.), «Кыргызстандын көркөм өнөр искусствосу: өнүгүү мезгили. 1927-2015, живопись, графика, скульптура, азыркы искусство» (2015, 160 бет), «Кыргызстандын сүрөтчүлөр союзу: ишмердүүлүгү жана чыгармачылыгы» (2016, 234-бет) жана ошондой эле Кыргызстандагы бир нече көргөзмөлөрдүн уюштуруучусу Гамал Бөкөнбаев тааныштырат. […]

Толугу менен...

ГУЛЬНАРА НУРКУЛОВА. «ТУРСУН» ПОВЕСТИ. КЫЗЫКТУУ!

  Нуркулова Гульнара«Турсун» Бишкек 2020, – 188 с., ил. Иллюстрациялар — Гүзель Айтматова Кыргыз жана орус тилинде Которгон: Айнагул КашыбаеваISBN 978-9967-35-024-3 Китеп 1) НУСКА Бишкек шаары, Эркиндик бул. 56., 2) Book`ингем – Горький көч, 19, 3) «ОКУ», Гоголь көч. 12/1 дүкөндөрүндө сатылат. 4) Китепкана.кг интернет-дүкөнүндө сатылат (региондорго жеткирүү бар) : басып коюңуз — шилтеме КИТЕПКАНА.КГ   Окурмандарга […]

Толугу менен...