НТС КАНАЛЫНДАГЫ «ЭСИМДЕ» ПРОГРАММАСЫ. ЖУРНАЛИСТ МИРЖАН БАЛЫБАЕВ МЕНЕН 1916-ЖЫЛДАГЫ ОКУЯЛАР ЖАНА ДОКУМЕНТТЕРДИН ЖАҢЫ ЖЫЙНАГЫ ЖӨНҮНДӨ МАЕК. ЭКИ БӨЛҮКТӨН ТУРАТ

«Эсимде» программасынын алкагында Миржан Балыбаев менен 1916-жылдагы Жети-Суудагы окуяларды талкуулоо 2020-жылдын декабрь айында болгон: НТС КАНАЛЫНДА «ЭСИМДЕ» ПРОГРАММАСЫ. 1916 — ОКУЯЛАРДЫН СЕБЕПТЕРИ Мына ошентип бул темага кайра кайрылып, “Имею честь донести…” аттуу жаңы китептин жарыкка чыккандыгына байланыштуу уланттык.  Бул Верныйдагы издөө пунктунун жана анын жетекчиси В.Ф. Железняковдун 1915-жылдан 1917-жылга чейинки мезгил аралыгындагы ишмердүүлүгүнө байланыштуу документтер […]

Толугу менен...

1916-ЖЫЛДАГЫ ЖЕТИ-СУУДА БОЛГОН ОКУЯЛАР ЖӨНҮНДӨ. ДОКУМЕНТТЕРДИН ЖАҢЫ ЖЫЙНАГЫ ЖӨНҮНДӨ. ЖУРНАЛИСТ НАРЫН АЙЫП МЕНЕН ЭКИ БӨЛҮКТӨН ТУРГАН МАЕК

“ИМЕЮ ЧЕСТЬ ДОНЕСТИ…” китеби жарыкка чыккандан кийин журналист Нарын Айып Владимир Шварцты жана мени жыйнакка кирген документтердеги окуялар жөнүндө маектешүүгө “7 Канал” сыналгысына чакырды. Баарлашуунун жүрүшүндө 1916-жылдагы Жети-Суудагы драмалык окуялардын мүнөзү жана өзгөчөлүгү талкууланып, жандармерия капитанынын милдеттери, Верненскийдин издөө пункту эмне болгондугу жана анын ишмердүүлүгүнө байланыштуу булактарды изилдөө эмне үчүн маанилүү экендиги жөнүндө сөз болду. […]

Толугу менен...

2024-ЖЫЛЫ ЖАРЫК КӨРГӨН “ИМЕЮ ЧЕСТЬ ДОНЕСТИ» ДОКУМЕНТТЕР ЖЫЙНАГЫ

    Жаңы китептин жарыкка чыкканы тууралуу жаңылыктарды сиздер менен бөлүшүүгө кубанычтабыз: Верныйдагы издөө пунктунун документтеринде 1916-жылдагы Жети-Суудагы окуялары «Имею честь донести…». Документтер жыйнагы / Санжарбек Данияровдун Фонду /[түзгөн, кириш сөз жана соңку сөздүн автору В. И. Шварц] — Бишкек: Санжарбек Данияровдун Фонду, 2024. — 704 б., ил Учурда китеп орус тилинде гана бар Жыйнакта […]

Толугу менен...

СБОРНИК 2016 ГОДА. ВОССТАНИЕ “КАРКАРА” В АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ (1916-1918). С КОММЕНТАРИЕМ В. ШВАРЦА

Орус гана тилинде Восстание “Каркара” в архивных документах (1916-1918). Сборник документов. Составитель Р.Е. Оразов – Алматы, Ан Арыс баспасы, 2016 – 372 с. Каз., рус. яз Фонд Санжарбека Даниярова пополнил электронную книжную полку сборников архивных документов о событиях 1916 года еще одним томом, изданным в Республике Казахстан алма-атинским издательством «Ан Арыс» к столетию тех драматических […]

Толугу менен...

СБОРНИК 2008 ГОДА. СЕМИРЕЧЬЕ. 1916 ГОД. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ. КАЗ-РУС. ЯЗ. С КОММЕНТАРИЕМ В. ШВАРЦА

— Жетісу. 1916 жыл. Құжаттар мен материалдар жинагы. Күрастырушы: Ш.Б. Тілеубаев — Алматы: «Ел -шежіре», 2008. – 304 с — Семиречье. 1916 год. Сборник документов и материалов. Под ред. Ш.Б. Тилеубаева. — Алматы: «Ел-шежіре» 2008. – 304 с. Электронную копию сборника нам любезно предоставил составитель и редактор этого издания Шамек Тилеубаев. Приносим ему искреннюю благодарность. […]

Толугу менен...

1916-ЖЫЛДАГЫ ОКУЯНЫ ИЗИЛДӨӨ: АДАМДЫК ӨЛЧӨМДӨ ЖАНА САЯСАТТАН СЫРТКАРЫ КАРОО

  1916-жылдагы окуяны изилдөө: адамдык өлчөмдө жана саясаттан сырткары кароо. Борбордук Азия / Ред. Редакторлор: Александр Моррисон, Гүлнара Айтпаева — Б .: Maxprint. — 2020.- 448 с 2019-жылдын 31-майында, 1-июнда Каракол шаарында өткөн Түркстандагы 1916-жыл темасына арналган эл аралык конференциянын материалдарын сунуштайбыз. Конференцияны профессор Гүлнара Айтпаеванын жетектеген “Айгине” Маданий жана илимий борбору уюштурду.  Мындан 100 жыл […]

Толугу менен...

НТС КАНАЛЫНДА «ЭСИМДЕ» ПРОГРАММАСЫ. 1916 — ОКУЯЛАРДЫН СЕБЕПТЕРИ

Бизди, Владимир Шварц менен Асел Даниярованы НТВ каналындагы “Эсимде” долбоорунун алкагында 1916-жылдагы Жети-Суудагы окуяларды изилдөө боюнча сүйлөшүүгө чакырышкан. Алып баруучу: Миржан Балыбаев. Маегибиз негизинен 1916-жылдагы Жети-Суудагы драманын себептеринин тегерегинде түзүлдү. Берүү орус тилинде Узактыгы — 48 мүнөт.   Тема Уландысы: НТС КАНАЛЫНДАГЫ «ЭСИМДЕ» ПРОГРАММАСЫ. ЖУРНАЛИСТ МИРЖАН БАЛЫБАЕВ МЕНЕН 1916-ЖЫЛДАГЫ ОКУЯЛАР ЖАНА ДОКУМЕНТТЕРДИН ЖАҢЫ ЖЫЙНАГЫ ЖӨНҮНДӨ […]

Толугу менен...

В.ШВАРЦ. КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОИСК «ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫХ» ЯРЛЫКОВ

 Бул макала азыркы учурда орус гана тилинде Продолжая работу по ознакомлению читателей нашего сайта с историографическими материалами, касающимися событий 1916 года в Туркестанском крае, публикуем соответствующий раздел изданных в 1955 году «Материалов научной сессии, посвященной истории Средней Азии и Казахстана в дооктябрьский период». Это издание представляет собой сборник научных докладов по пяти вопросам, в том числе […]

Толугу менен...

1916-ЖЫЛЫ ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНДА БОЛГОН ОКУЯЛАРДЫ ЖЕРИНЕ БАРЫП ЭСКЕРҮҮ САПАРЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

Өзүң эч качан көрбөгөн реалдуу окуяларды ошол жерге барып, сүрөттөп берүү оңой эмес. Биз көптөн бери 1916-жылдагы каргашалуу окуяларга күбө болгон касиеттүү көлдүн жээгине барып келүүнү пландап жүргөн элек. Анткени мүмкүн болушунча, ошол окуялардын катышуучуларынын эскерүүлөрүндө жана документтерде сүрөттөлгөн жерлерди, белгиленген объектилерди, ал жерге коюлган эстелик белгилерин ж.б. баарын өз көзүбүз менен көргүбүз келген. 2020-жылдын […]

Толугу менен...

В.ШВАРЦ. ВИНТОВКИ ДЛЯ ПОВСТАНЦЕВ. ИЗ 5 ЧАСТЕЙ С ВВЕДЕНИЕМ И ЗАКЛЮЧЕНИЕМ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представляем ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ статьи, состоящей из введения, 5 частей и заключения, с изложением и анализом одного из ключевых событий в Семиречье, собственно и составивших “восстание киргизов 1916 года”. Азыркы учурда бул макала орус гана тилинде Те, кто прочитал предыдущие части, знают, что в них представлены «губернаторская версия» — в первой части,  «свидетельства» тех, кто воспроизводил эту […]

Толугу менен...

УЧАСТИЕ СЕМИРЕЧЕНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ 1914-1918 ГОДОВ

Статья публикуется с разрешения автора и окончательный текст статьи с ним согласован. Первоначальная публикация здесь: Юрий Ваганов Учурда орус гана тилинде Комментарий Владимира Шварца к статье Юрия Ваганова: Еще один аргумент в подтверждение «теории провокации» Бройдо-Железнякова Не изменяя принципу размещения, по возможности, всех оригинальных материалов, касающихся событий 1916 года в Туркестане, мы публикуем статью исследователя из […]

Толугу менен...

№75 ДОКУМЕНТ. 1916-ЖЫЛ БАЛЫКЧЫНЫН ТУРГУНУ И.А.ЖДАНОВДУН ЭСКЕРҮҮСҮНДӨ. №12 ДЕПТЕР

— КР УИА.Тил жана адабият институту. Кол Жазмалар Фонду. Оп. Тарих. 1519 (12) Д. 91-92 Б. Жазып алган: университеттин тарых факультетинин 4-курсунун студенти Казим Забиров. Бул документ орус тилинде жазылган.  Тарыхчылар 1916-жылы Семиречьеде болуп өткөн окуялар тууралуу ар кандай материалдардан окуп изилдесе болот. Сиздердин назарыңыздарга окуянын түздөн-түз катышуучуларынын өз оозунан жазылып алынган маалыматтар камтылган документтердин бири. […]

Толугу менен...