ГАМАЛ БОКОНБАЕВ. 14-ЧЫГАРЫЛЫШЫ. ЖАМБУЛ ЖУМАБАЕВ. 2-БӨЛҮМ. Г.АЙТИЕВ АТЫНДАГЫ КУСӨМ КОЛЛЕКЦИЯСЫНА ОБЗОР

Жамбул Жумабаевдин чыгармачылыгына искусство таануучу Гамал Бөкөнбаевдин жасаган обзорун жарыялоону улантабыз. Экинчи бөлүктө сүрөтчүнүн дагы 14 эмгеги сунушталат. Жамбул Жумабаев (1946-2005) — живописчи жана чиймечи, китеп иллюстратору жана көркөм жана телефильмдердин сүрөтчү-постановщиги. Анын эмгектери Г.Айтиев атындагы кыргыз улуттук көркөм сүрөт искусство музейинде (КУКСИМ), Третьяков галереясы, Москвадагы Мамлекеттик Чыгыш музейи, Саратов, Новосибирск, Астрахань, ошондой эле Япония, […]

Толугу менен...

ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВ. 13-ЧЫГАРЫЛЫШЫ. ЖАМБЫЛ ЖУМАБАЕВ. 1-БӨЛҮМ. Г. АЙТИЕВ АТЫНДАГЫ КУСӨМ КОЛЛЕКЦИЯЛАРЫНА ОБЗОР

Искусство таануучу ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВдин Г.Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинин коллекциясындагы кыргыз сүрөтчүлөрүнүн чыгармаларынын жыйнактары менен таанышууну ЖАМБУЛ ЖУМАБАЕВдин чыгармачылыгына жүргүзгөн обзору улантат. Анын эмгектеринин айрымдары музейдин сайтында, калгандары музейдин коллекциясында бар, бирок музейдин сайтында көрсөтүлгөн эмес. Жамбыл Жумабаев (1946-2005) — живописчи жана чиймечи, китеп иллюстратору жана көркөм жана телефильмдердин продюсери. Анын эмгектери Г.Айтиев атындагы КУСӨМдө, Третьяков […]

Толугу менен...

ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВ. 12-ЧЫГАРЫЛЫШЫ: АМАН АСРАНКУЛОВ. 2-БӨЛҮГҮ. Г.АЙТИЕВ АТЫНДАГЫ КУСӨМ КОЛЛЕКЦИЯСЫНА ОБЗОР

Улуттук музейдин фондусуна коюлган кыргыз сүрөтчүлөрүнүн эмгектерине искусство таануучу ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВдин обзорун жарыялоону улантабыз. Бул -Аман Асранкуловдун чыгармачылыгына арналган эки бөлүмдүн экинчиси. Асранкулов Аман (1939-1998) — сүрөтчү. Фрунзе шаарында туулган. 1964-жылы Фрунзе сүрөт техникумун жана 1969-жылы Москвадагы В.И.Суриков сүрөт институтунун живопись факультетин аяктаган. Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү. 1971-жылдан бери СССР сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү. Менин ата-энем. […]

Толугу менен...

ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВ. 11-ЧЫГАРЫЛЫШЫ: АМАН АСРАНКУЛОВ. 1-БӨЛҮМ. Г.АЙТИЕВ АТЫНДАГЫ КҮСӨМ КОЛЛЕКЦИЯЛАРЫНА ОБЗОР.

Искусство таануучу ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВдин кыргыз сүрөтчүлөрүнүн Улуттук музейге коюлган коллекцияларына жасаган обзору менен тааныштырууну улантабыз. Бул Аман Асранкуловдун чыгармачылыгына арналган эки бөлүмдүн биринчиси. Асранкулов Аман (1939-1998) — сүрөтчү. Фрунзе шаарында төрөлгөн. 1964-жылы Фрунзедеги көркөм сүрөт училищесин жана 1969-жылы – Москва шаарындагы В.И.Суриков атындагы көркөм сүрөт институтун аяктаган. Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү. 1971-жылдан бери СССР Сүрөтчүлөр […]

Толугу менен...

ГАМАЛ БОКОНБАЕВ. 10-ЧЫГАРЫЛЫШЫ: САТАР АЙТИЕВ. 2-БӨЛҮМ. Г.АЙТИЕВ АТЫНДАГЫ КУСӨМ КОЛЛЕКЦИЯСЫНА ОБЗОР

Искусство таануучу ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВдин биздин улуттук музейдин коллекциясындагы Кыргызстандын сүрөтчүлөрүнүн эмгектерине, анын ичинде Айтиев Сатардын чыгармачылыгына арналган эки бөлүмдөн турган обзордун экинчиси. Сатар Айтиев (1945) — сүрөтчү. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген сүрөтчүсү. Мамлекеттик көркөм сүрөт музейине ысымы коюлган белгилүү сүрөтчү Гапар Айтиевдин үй-бүлөсүндө туулган. Сатар Айтиев кино артисти (ВГИК – 1969) адистигин алган. Негизинен станоктук […]

Толугу менен...

ГАМАЛ БОКОНБАЕВ. 9-ЧЫГАРЫЛЫШЫ: САТАР АЙТИЕВ. 1-БӨЛҮМ. Г.АЙТИЕВ АТЫНДАГЫ КУСӨМ КОЛЛЕКЦИЯСЫНА ОБЗОР

Улуттук музейибиздин коллекциясынан Кыргызстандын сүрөтчүлөрүнүн чыгармалар жыйнагы менен искусство таануучу ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВдин обзору аркылуу тааныштырууну улантабыз. Бул Айтиев Сатардын чыгармачылыгына арналган эки бөлүмдүн биринчи бөлүгү. Сатар Айтиев (1945) — Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген сүрөтчүсү. Ал музейге ысымы коюлган белгилүү сүрөтчү Гапар Айтиевдин үй-бүлөсүндө туулган. Сатар Айтиев кино сүрөтчүсү катары мыкты билим алган (ВГИК – 1969). […]

Толугу менен...

ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВ. 8-ЧЫГАРЫЛЫШЫ: САБИТЖАН БАКАШЕВ. Г.АЙТИЕВ АТЫНДАГЫ КУСӨМ КОЛЛЕКЦИЯЛАРЫНА ОБЗОР

Гапар Айтиев атындагы МКСМ коллекцияларындагы Кыргызстан сүрөтчүлөрүнүн эмгектерине искусство таануучу Гамал Боконбаевдин жасаган обзору менен тааныштырууну улантабыз. Сиздер бул эмгектерден кандайдыр бир башка нерселерди көрө алдыңыздарбы? Же, тескерисинче, кесипкөй искусство таануучунун пикирине толугу менен кошуласызбы? Балким анын көз карашындагы баяндоолор сиз мурда байкабаган нерселерди көргөнгө жардам берип жаткандыр? Сабитжан Бакашев (1941-1988) — кыргыз совет монументалист, […]

Толугу менен...

ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВ. 7-ЧЫГАРЫЛЫШЫ: СҮЙМӨНКУЛ ЧОКМОРОВ. 7-БӨЛҮМ. Г. АЙТИЕВ АТЫНДАГЫ КУСӨМ КОЛЛЕКЦИЯСЫНА ОБЗОР

Биз искусство таануучу ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВДИН Гапар Айтиев атындагы МКСМ коллекциясына баяндоосун улантабыз. Бул музейдин коллекциясындагы Сүймөнкул Чокморовдун эмгектерине жасалган баяндаманын соңкусу болуп эсептелет. Биз мындан мурунку маалыматыбызда башка сүрөтчүлөрдүн эмгектерине обзор жүргүзүүгө өтөрүбүздү жаздык эле, бирок биз аны кийинки сериясында улантабыз. Обзордун окурмандары мурда окугандарына кайра кайрылып окуп же тескерисинче, озунуп кийинкисине өтө берет болуш керек […]

Толугу менен...

ГАМАЛ БОКОНБАЕВ. 6-ЧЫГАРЫЛЫШЫ: СҮЙМӨНКУЛ ЧОКМОРОВ. 6-БӨЛҮМ. Г.АЙТИЕВ АТЫНДАГЫ КУСӨМ КОЛЛЕКЦИЯЛАРЫНА ЖАСАЛГАН ОБЗОР

Көркөм сүрөт таануучу Гамал Боконбаев Гапар Айтиев атындагы Мамлекеттик көркөм сүрөт музейдин коллекциясы менен тааныштырууну улантат. Бул музейдеги белгилүү сүрөтчү жана кыргыздын сыймыктуу актерунун чыгармачылыгына арналган циклдин акыркысы өңдөнөт. Анын иши ушунчалык жемиштүү болуп чыкты, ошондуктан биздин обзорубуздун бир нече бөлүгү менен чектелүүгө болбойт. Кийинки баяндама музейдеги башка авторлордун эмгектерине арналат. Окурмандарыбыз көркөм сүрөт жөнүндөгү […]

Толугу менен...

ГАМАЛ БОКОНБАЕВ. 5-ЧЫГАРЫЛЫШЫ: СҮЙМӨНКУЛ ЧОКМОРОВ. 5-БӨЛҮМ. Г.АЙТИЕВ АТЫНДАГЫ КУСӨМ КОЛЛЕКЦИЯЛАРЫНА ОБЗОР

Искусство таануучу ГАМАЛ БОКОНБАЕВ Г.Айтиев атындагы кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинин коллекцияларына жасаган кезектеги обзорунда Сүймөнкул Чокморовдун бай чыгармаларынын топтомдору менен тааныштырууну улантат.   Элет жазы. Картон, май боек, 45,5х76, 1985 Гүлдөгөн өрүктүн көлөкөсүндө жашыл чөптүн үстүндө алты бала отурат, алардын ары жагынан кызыл жоолукчан кыздын болоор-болбос карааны көрүнөт, кыязы, алардын курбу кызы окшойт. Балдар […]

Толугу менен...

ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВ. 4-ЧЫГАРЫЛЫШЫ: СҮЙМӨНКУЛ ЧОКМОРОВ. 4-БӨЛҮМ. Г. АЙТИЕВ АТЫНДАГЫ КУСӨМ КОЛЛЕКЦИЯСЫНА ОБЗОР

Искусство таануучу ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВ музейдин коллекциялары жана сүрөтчү жана актер Сүймөнкул Чокморовдун чыгармачылыгы менен ТААНЫШТЫРУУНУ УЛАНТАТ. Мамлекеттик көркөм сүрөт музейинде Сүймөнкул Чокморовдун бир топ эмгектери сакталган, андыктан биздин обзордун бир нече бөлүгү анын чыгармачылыгына арналган. Анын эмгектеринин баардыгы эле музейдин залында коюлган эмес, биз сиздердин назарыңыздарга сунуштаган картиналардын көпчүлүгү музейдин сактоо бөлүмүндө сакталып, сүрөтчүнүн чыгармачылыгынын […]

Толугу менен...

ГАМАЛ БӨКӨНБАЕВ. 3-ЧЫГАРЫЛЫШЫ: СҮЙМӨНКУЛ ЧОКМОРОВ. 3-БӨЛҮМ. Г. АЙТИЕВ АТЫНДАГЫ КУСӨМ КОЛЛЕКЦИЯЛАРГА ОБЗОР

Музейдин коллекциясы менен жана белгилүү сүрөтчү жана культ кыргыз актеру Сүймөнкул Чокморовдун чыгармачылыгы менен искусство таануучу, Гамал Бөкөнбаев ТААНЫШТЫРУУНУ УЛАНТАТ. Обзордун автору кесиби боюнча архитектор, дизайнер, сүрөтчү. Анын библиографиясында 12 басма китеби бар, мындан тышкары кыргызстандагы бир нече ондогон сүрөт көргөзмөлөрүн уюштурган. Триптих (грекче triptychos – үч бүктөлгөн) – живопись чыгармасы (сейрек графика же рельеф […]

Толугу менен...