C.Б.ДАНИЯРОВДУН ЫСМЫН АЛЫП ЖҮРГӨН ДАРЫГЕРЛЕРДИН КВАЛИФИКАЦИЯСЫН ЖОГОРУЛАТУУ ИНСТИТУТУНДА АНЫН МУЗЕЙ БУРЧУ АЧЫЛДЫ

Республикабыздын булуң-бурчтарынан келишкен дарыгерлер Санжарбек Бакирович Данияров атындагы Кыргыз квалификациясын жогорулатуу жана дипломдон кийинки даярдоо институтунда (ККЖДКДИ) кесиптик чеберчиликтерин жогорулатып кетишет. КР УИА академиги, окумуштуу жана педагогдун ысмы 2018-жылы, С.Б.Данияровдун 90 жылдык юбилейине карата дарыгерлердин квалификациясын жогорулатуу институтуна ыйгарылган. Окууга келишкен дарыгерлер жана кызматкерлер үчүн иштеген институтта, китепканада С.Б.Данияровго арналган музей бурчу түзүлгөн. Биздин фонд […]

Толугу менен...

БИЙИК ТООЛУУ РАДИОЛОГИЯНЫ НЕГИЗДӨӨЧҮ. С.Б.ДАНИЯРОВ ЖӨНҮНДӨ ЭСКЕРҮҮЛӨР. ПРОФЕССОР БРИМКУЛОВДУН ДОКЛАДЫ

Төмөндө академик Санжарбек Бакирович Данияровдун 90 жылдыгына арналган КММАнын Окумуштуулар кеңешинде Нурлан Нургазиевич Бримкулов жасаган докладдын слайддарын сунуштайбыз. Н.Н.Бримкулов —  д.м.н., проф.,И.К.Ахунбаев атындагы КММАнын үй-бүлөлүк медицина кафедрасынын башчысы, КР Эмгек сиңирген врачы, КР илим жана техника тармагындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. Доклад орус тилинде. pdf форматында жүктөп алуу:  2018-02-21_Бримкулов Н.Н._К 90-летию акад.С.Б.Даниярова 1 2 3 4 […]

Толугу менен...

КММА САНЖАРБЕК БАКИРОВИЧ ДАНИЯРОВДУН 90 ЖЫЛДЫГЫНА АРНАП ЧЫГАРГАН СҮРӨТ АЛЬБОМ

Окумуштуу, педагог, КММИнын (азыркы КММА) 1971-1987-жж. ректору С.Данияровдун 90 жылдыгына арналган «АКАДЕМИК САНЖАРБЕК БАКИРОВИЧ ДАНИЯРОВ. 90 ЖЫЛ» сүрөт альбомун КММА жарыкка чыгарды. Альбомдун мазмундук бөлүгүн Санжарбек Данияровдун Фонду даярдаган. Басмаканадан басып чыгаруу демилгеси КММАга таандык. Сүрөт альбом академик С.Б.Данияровду жакындан тааныгандардын, КММА кызматкерлеринин, медицина коомчулугунун, студенттердин зор кызыгуусун жаратуу менен бирге, жалпы эле медицина тарыхы, […]

Толугу менен...

2018-ЖЫЛ – САНЖАРБЕК БАКИРОВИЧ ДАНИЯРОВДУН 90 ЖЫЛДЫГЫ (1928-2011). И.К.АХУНБАЕВ АТЫНДАГЫ КММА БУЛ ДАТАНЫ САЛТАНАТТУУ БЕЛГИЛЕДИ.

Санжарбек Бакирович Данияров азыр арабызда жок болсо да, бактыбызга жараша, ал адамдын жаркын элеси жөнүндө көптөгөн эскерүүлөр бар. Биз кымбат адамыбызды кантип эскеребиз? И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы бул датага байланыштуу бир нече маанилүү иш-чараларды өткөрдү: Бүтүндөй өмүрүн Кыргыз мамлекеттик медициналык институтка арнаган академик Данияровдун жаркын элесин чагылдырган «АКАДЕМИК САНЖАРБЕК БАКИРОВИЧ ДАНИЯРОВ, 90 ЖЫЛ» […]

Толугу менен...

ОКУМУШТУУ, ПЕДАГОГ, ПАТРИОТ ЖАНА ДОС

Макаланын автору – кардиолог, Кыргызстандын эмгек сиңирген дарыгери, академик, Социалисттик Эмгектин Баатыры Миррахимов Мирсаид Мирхамидович (1927 — 2008). Макала 2003-жылы С.Б.Данияровдун 75 жылдыгына арналып жазылып, кийин К.Б.Даниярованын “САНЖАРБЕК БАКИРОВИЧ ДАНИЯРОВ” китебинде басылып чыккан, Учкун, 2008-ж. 60 жылдан ашуун жыл бирге жүргөн адам жөнүндө жазуу оңой эмес тура, анын үстүнө, ал сенин студенттик куракта тагдыр табыштырган […]

Толугу менен...

ДАНИЯРОВ САНЖАРБЕК БАКИРОВИЧ. КИТЕП. 1998

Орус тилинде Данияров Санжарбек Бакирович/Под общ. ред. А. Г. Зарифьяна. — Б.: «Кыргызстан», 1998. — 112 с., ил. ISBN 5-655-01273—1 Книга содержит сведения о жизни, основных гранях научно-педагогичес­кой, административной и общественной деятельности, приоритетных направ­лениях исследовательских поисков и их результатов, список научных тру­дов, круг диссертаций, выполненных под руководством видного ученого-физиолога и радиобиолога, заслуженного врача и деятеля […]

Толугу менен...

МУГАЛИМ ЖӨНҮНДӨ СӨЗ. ПРОФЕССОР А.Г.ЗАРИФЬЯНДЫН КММАнын “ИЛИМ КҮНДӨРҮНДӨ” СҮЙЛӨГӨН СӨЗҮ.14.04.2012

Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз-Орус-Славян Университетинин медицина факультетинин деканы, профессор А.Г.Зарифьяндын КММАнын жыл сайын өтүүчү “ИЛИМ КҮНДӨРҮ” 1-конференциясынын алкагында сүйлөгөн сөзү. 2012-жылы конференция Санжарбек Бакирович Данияровдун жаркын элесине арналган.    Слово об Учителе. Санжарбек Бакирович Данияров. А.Г.Зарифьян     

Толугу менен...

БИЗДИН УНУТУЛГУС МУГАЛИМИБИЗДИН ЭЛЕСИНЕ

Орус тилинде (оригинал тилинде) Памяти нашего незабвенного Учителя, бывшего ректора Кыргызского госмединститута, заведующего кафедрой нормальной физиологии КГМИ, академика НАН КР, заслуженного врача и заслуженного деятеля науки Кыргызстана   САНЖАРБЕКА БАКИРОВИЧА ДАНИЯРОВА Ушедшего из жизни 3 декабря 2011 года А.Г. Зарифьян Смерть старается яро, Бьет по самым родным!.. Санжарбек Данияров, Общий наш Мугалим, В этот месяц […]

Толугу менен...

БАСМА СӨЗ БЕТИНДЕ С.ДАНИЯРОВ ЖӨНҮНДӨ ЖАРЫЯЛАНГАН МАТЕРИАЛДАР. АР ТҮРДҮҮ ЖЫЛДАРДА.

Бардык жарыяланган материалдар оригинал тилинде берилди. 1940-Жылдагы республикалык гезит СҮРӨТТӨ: № 5 кыргыз орто мектебинин 5-классынын отличник окуучусу пионер Данияров Санжарбек (НА СНИМКЕ: Ученик 5-го класса кыргызской средней школы №5 отличник Данияров Санжарбек)                       _______________________________________________ Вечерний Ленинград 25.08.1951 Комсомолец киргиз Санжарбек Данияров, окончивший с отличием […]

Толугу менен...

КЕМИН РАЙОНУНДАГЫ ШАБДАН-АТА МЕМОРИАЛДЫК КОМПЛЕКСИНДЕ АЧЫЛГАН С.Б.ДАНИЯРОВДУН ЭСТЕЛИГИ

СҮРӨТАЛЬБОМ. Шабдан-Ата мемориалдык комплекси керементтүү Чоң-Кемин капчыгайындагы Улуттук паркта  жайгашкан. Мында Кемин өрөөнүнөн чыккан Кыргызстандын белгилүү ишмер адамдарына эстеликтер орнотулган. 2014-жылдын 29-августунда бул жерге Санжарбек Бакирович Данияровдун эстелиги ачылган. Эстеликтин скульптору – АСКАР ТУРУМБЕКОВ САНЖАРБЕК БАКИРОВИЧ ДАНИЯРОВ ЖӨНҮНДӨ

Толугу менен...

САНЖАРБЕК БАКИРОВИЧ ДАНИЯРОВ ЖӨНҮНДӨ

Окумуштуу-физиолог, педагог, дарыгерлердин бир нече муунунун тарбиячысы, агартуучу жана патриот    Санжарбек Бакирович Данияров  (1928-2011) – окумуштуу-физиолог, профессор, Кыргыз Илимдер Академиясынын академиги, кыйла жыл Кыргыз мамлекеттик медицина институтун жана нормалдуу физиология кафедрасын жетектеген жетекчи болгон. С.Б.ДАНИЯРОВдун өмүр таржымалы – бул жеке эле анын өзүнүн өмүр баяны эмес. Бул ошол доордун, кыргыз медицинасынын түптөлүшүнүн, кыргыз медицинасынын […]

Толугу менен...

САНЖАРБЕК БАКИРОВИЧ ДАНИЯРОВДУН АЛГАН НААМДАРЫ ЖАНА СЫЙЛЫКТАРЫ

Илимий даражалары жана дипломдору, сыйлыктары жана наамдары Бекитүүчү орган Датасы   Илимий наамдары жана дипломдору Илимдин доктору диплому СССРдин ЖАК 01.12.1971 Профессордун аттестаты СССРдин ЖАК 26.04.1972 “Кыргыз ССР ИАнын академиги” күбөлүгү Кыргыз ССРдин ИА 28.03.1989   “Биология илимдеринин кандидаты” окумуштуулук даражасы А.П.Павлов атындагы СССР ИАнын физиология институту 22.02.1952 Аспирантка берилген Сталин атындагы стипендия СССР ИАнын […]

Толугу менен...