БАНК РЕКВИЗИТТЕРИ

Кардар

Санжарбек Данияровдун Коомдук Фонду

Эсеп номери

1280016009938065

Эсеп валютасы

KGS

Банк

«Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банк» Бишкек, Кыргыз Республикасы

БИК

128001