БИЗ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Санжарбек Данияровдун коомдук фонду 2010-ж. Бишкек ш., Кыргыз Республикасында негизделген.

  1. Санжарбек Данияровдун фондунун негиздөөчүсү, директору жана долбоорлорунун аткаруучусу, жана ошондой эле бул сайттын администратору жана редактору — АСЕЛ ДАНИЯРОВА

  1. 1916-ЖЫЛ», «1916-ЖЫЛДАН КИЙИН» долбоорлорунун негизги изилдөөчүсүВЛАДИМИР ШВАРЦ 
  2. Котормо: орус тилинен кыргыз тилине жана кыргыз тилинде жазылган тексттеринин редакциялоо – АЙНАГУЛЬ КАШЫБАЕВА

Фонддун каражат булактары:

  1. Фонддун негиздөөчүсүнүн жеке төлөм-салымы (негизги булак)
  2. Фонд тарабынан долбоорлорду ишке ашыруу үчүн каражат издеп табуу максатында өткөргөн акциялардан жана кызматтардан түшкөн кирешелер.
  3. Фонддун досторунун төлөм-салымдары.

Уюштуруу документтери: бул жерде — УЮШТУРУУ ДОКУМЕНТТЕРИ

Байкоо кеңеши:

  • Бектур Данияров
  • Гульсана Саманчина
  • Сымбат Рыскулова