БИЗ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Фонд 2010-ж. Бишкек, Кыргыз Республикасында негизделген.

Санжарбек Данияровдун фондунун негиздөөчү, директору жана долбоорлорунун аткаруучусу, жана ошондой эле бул сайттын администратору жана редактору:
1916-ЖЫЛ», «1916-ЖЫЛДАН КИЙИН» долбоорлорунун негизги изилдөөчүсү 

ВЛАДИМИР ШВАРЦ

Котормо: кыргыз тилинен орус тилине жана кыргыз тилинде жазылган тексттеринин рекдакциялоо – АЙНАГУЛЬ КАШЫБАЕВА

Фонддун каражат булактары:

  1. Фонддун негиздөөчүсүнүн жеке төлөм-салымы.
  2. Фонд тарабынан долбоорлорду ишке ашыруу үчүн каражат издеп табуу максатында өткөргөн акциялардан жана кызматтардан түшкөн кирешелер.
  3. Фонддун досторунун төлөм-салымдары.

Уюштуруу документтери: бул жерде — УЮШТУРУУ ДОКУМЕНТТЕРИ

Байкоо кеңеши:

  • Бектур Данияров
  • Гульсана Саманчина
  • Сымбат Рыскулова