Санжарбек Данияровдун Фонду

Билим берүү, маданият, саламаттыкты сактоо жана айлана-чөйрөнү коргоо тармактарындагы демилгелерге жана долбоорлорго көмөктөшүү


18.11.2019


ЖОЖдордо билим берүү


Мектепке чейинки билим берүү


Мугалимдер билим берүү жана тарбиялоо жөнүндө