Санжарбек Данияровдун Фонду

Билим берүү, маданият, саламаттыкты сактоо жана айлана-чөйрөнү коргоо тармактарындагы демилгелерге жана долбоорлорго көмөктөшүү


13.07.2020ЖОЖдордо билим берүү

Мектепке чейинки билим берүү


Мугалимдер билим берүү жана тарбиялоо жөнүндө