Санжарбек Данияровдун Фонду

Билим берүү, маданият, саламаттыкты сактоо жана айлана-чөйрөнү коргоо тармактарындагы демилгелерге жана долбоорлорго көмөктөшүү


30.01.2020


ЖОЖдордо билим берүү

Мектепке чейинки билим берүү


Мугалимдер билим берүү жана тарбиялоо жөнүндө