МЕКТЕПТИК ӨЗҮН ӨЗҮ БАШКАРУУ ЖАНА УЮШТУРУУ

«Мектеп» журналы Н.К.Крупскаянын 10 томдук педагогикалык тандалма эмгектеринин 3 томго камтылган макалаларынан үзүндү жарыялады. Макалага 1923-жылдын датасы коюлган. Крупская Надежда Константиновна (1869-1939) — 1929-жылдан 1939-жылга чейин РСФСР Агартуусунун элдик комиссарынын орун басары болуп иштеген, таалим-тарбия жана педагогика жөнүндө көптөгөн эмгектердин автору. Крупская пионерлер, советтик балдар менен активдүү түрдө кат жазышып турган. 1930-жылдары Крупская административдик-командалык системанын […]

Толугу менен...

ЭРКИН АДАМ МАНИФЕСТИ

Симон Львович Соловейчик (1930-1996) — советтик жана россиялык публицист жана журналист, педагогиканын теоретиги. Педагогикалык журналистикада 1960-жылдын башталышынан баштап, өмүрүнүн аягына чейин эмгектенген. Ал өзүнүн макалаларында, жазган китептеринде, жарыялаган жамааттык манифесттеринде «педагогикалык өнөктөштүктүн» урунттуу идеяларын жалпылоо менен сунуштап келген. 1984-1988-жылдары «Мугалимдер газетасынын» идеялык жетекчиси (башкы редактор В.Ф.Матвеев менен биргеликте) болгон, ал эми 1992-жылы «Биринчи сентябрь» газетасын […]

Толугу менен...