Байланыш

Электрондук дарек: 


БААРДЫГЫ үчүн:
a.daniyarova@daniyarov.kg


БИРИНЧИ МУГАЛИМ долбоорунун катышуучулары үчүн:
sdkf.meldesh@gmail.com  Асел Даниярова


Вотсап (whatsapp):


0 707 783295 Асел Даниярова.
Маалымат алмашуу, кат жазышуу, сүрөттөр үчүн гана. 
Телефон чалууга болбойт