БИЙИК ТООЛУУ РАДИОЛОГИЯНЫ НЕГИЗДӨӨЧҮ. С.Б.ДАНИЯРОВ ЖӨНҮНДӨ ЭСКЕРҮҮЛӨР. ПРОФЕССОР БРИМКУЛОВДУН ДОКЛАДЫ

Төмөндө академик Санжарбек Бакирович Данияровдун 90 жылдыгына арналган КММАнын Окумуштуулар кеңешинде Нурлан Нургазиевич Бримкулов жасаган докладдын слайддарын сунуштайбыз. Н.Н.Бримкулов —  д.м.н., проф.,И.К.Ахунбаев атындагы КММАнын үй-бүлөлүк медицина кафедрасынын башчысы, КР Эмгек сиңирген врачы, КР илим жана техника тармагындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. Доклад орус тилинде. pdf форматында жүктөп алуу:  2018-02-21_Бримкулов Н.Н._К 90-летию акад.С.Б.Даниярова 1 2 3 4 […]

Толугу менен...

ОКУМУШТУУ, ПЕДАГОГ, ПАТРИОТ ЖАНА ДОС

Автор  статьи — Мирсаид Мирхамидович Миррахимов (1927 — 2008), врач-кардиолог, Заслуженный врач Кыргызстана, академик, Герой Социалистического труда. Статья написана в 2003 году к 75-летию С.Б.Даниярова и позднее опубликована в книге  К.Б.Данияровой «САНЖАРБЕК БАКИРОВИЧ ДАНИЯРОВ», Учкун, 2008. 60 жылдан ашуун жыл бирге жүргөн адам жөнүндө жазуу оңой эмес тура, анын үстүнө, ал сенин студенттик куракта тагдыр […]

Толугу менен...

ДАНИЯРОВ САНЖАРБЕК БАКИРОВИЧ. КИТЕП. 1998

Орус тилинде Данияров Санжарбек Бакирович/Под общ. ред. А. Г. Зарифьяна. — Б.: «Кыргызстан», 1998. — 112 с., ил. ISBN 5-655-01273—1 Книга содержит сведения о жизни, основных гранях научно-педагогичес­кой, административной и общественной деятельности, приоритетных направ­лениях исследовательских поисков и их результатов, список научных тру­дов, круг диссертаций, выполненных под руководством видного ученого-физиолога и радиобиолога, заслуженного врача и деятеля […]

Толугу менен...

МУГАЛИМ ЖӨНҮНДӨ СӨЗ. ПРОФЕССОР А.Г.ЗАРИФЬЯНДЫН КММАнын “ИЛИМ КҮНДӨРҮНДӨ” СҮЙЛӨГӨН СӨЗҮ.14.04.2012

Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз-Орус-Славян Университетинин медицина факультетинин деканы, профессор А.Г.Зарифьяндын КММАнын жыл сайын өтүүчү “ИЛИМ КҮНДӨРҮ” 1-конференциясынын алкагында сүйлөгөн сөзү. 2012-жылы конференция Санжарбек Бакирович Данияровдун жаркын элесине арналган.    Слово об Учителе. Санжарбек Бакирович Данияров. А.Г.Зарифьян     

Толугу менен...

БИЗДИН УНУТУЛГУС МУГАЛИМИБИЗДИН ЭЛЕСИНЕ

Орус тилинде (оригинал тилинде) Памяти нашего незабвенного Учителя, бывшего ректора Кыргызского госмединститута, заведующего кафедрой нормальной физиологии КГМИ, академика НАН КР, заслуженного врача и заслуженного деятеля науки Кыргызстана   САНЖАРБЕКА БАКИРОВИЧА ДАНИЯРОВА Ушедшего из жизни 3 декабря 2011 года А.Г. Зарифьян Смерть старается яро, Бьет по самым родным!.. Санжарбек Данияров, Общий наш Мугалим, В этот месяц […]

Толугу менен...

БАСМА СӨЗ БЕТИНДЕ С.ДАНИЯРОВ ЖӨНҮНДӨ ЖАРЫЯЛАНГАН МАТЕРИАЛДАР. АР ТҮРДҮҮ ЖЫЛДАРДА.

Бардык жарыяланган материалдар оригинал тилинде берилди. 1940-Жылдагы республикалык гезит СҮРӨТТӨ: № 5 кыргыз орто мектебинин 5-классынын отличник окуучусу пионер Данияров Санжарбек (НА СНИМКЕ: Ученик 5-го класса кыргызской средней школы №5 отличник Данияров Санжарбек)                       _______________________________________________ Вечерний Ленинград 25.08.1951 Комсомолец киргиз Санжарбек Данияров, окончивший с отличием […]

Толугу менен...