НАШИ НОВОСТИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ: «У ИСТОКОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАЗАРКУЛА ДАНИЯРОВА»

Ниже публикуем программу круглого стола в Институте истории и культурного наследия Национальной Академии Наук Кыргызстана, посвященного 120-летию со дня рождения Базаркула Даниярова. Мероприятие состоится 18.01.2018 в 10 утра.

В настоящий момент программа представлена только на кыргызском языке. Языки мероприятия — кыргызский и русский.

Резолюция круглого стола


 Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Тарых жана маданий мурас институту

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына караштуу Кыргызстан элдеринин тарыхый жана маданий мурастарынын “Мурас” фонду

Санжарбек Данияровдун коомдук фонду

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети

 

Кыргызстандагы билим берүүнүн башатында: Базаркул Данияровдун ишмердүүлүгү

(Б.Данияровдун туулгандыгынын 120 жылдыгына карата)

ПРОГРАММА 

БИШКЕК – 2018

Катышуучуларды каттоо саат 9.30да, кереге-кеңеш 10.00дө башталат.

Жыйынды өткөрүү тартиби: куттуктоолор 5 мин, билдирүүлөр – 7 мин, суроо-жооптор үчүн 3 мин. берилет. 

  Дареги: Чүй проспекти, 265а, Бишкек ш.

Расмий ачылышы:

10.00.-10.05. Кереге кеңештин модератору – КР УИАнын Тарых жана маданий мурас институтунун директору, УИАнын корр.-мүчөсү, т.и.д., профессор Абылабек Асанканович Асанканов. 

10.05.–10.10. КР УИАнын Гуманитардык жана экономикалык илимдер бөлүмүнүн башчысы, академик Абдылдажан Амантурович Акматалиев. 

Билдирүүлөр: 

10.10.–10.17. Молдокасымов Кыяс Сатарович, т.и.к., “Мурас” фондунун төрагасы…

10.24.–10.34. Даниярова Асель Санжарбековна, Санжарбек Данияров фондусунун директору – Базаркул Данияров жөнүндө…

10.34.–10.41. Беделбаев Аскар Беделбаевич, т.и.к. Ж.Баласагын атындагы КУУнун Тарых факультетинин деканы – Базаркул Данияров кыргыз элинин тунгуч агартуучуларынын бири.

10.41.–10.47. Шамшиев Бекташ, журналист, “Азаттык” радиосу. – Адабияттын агартуучулук вазийпасы – Б.Данияровдун мисалында.

10.47.–10.54. Сатыбалдиева Асель, т.и.к., доценттин м.а., ИСИТО. – Кыргызстанда жаңы алфавитти кабыл алуудагы агартуучулардын ролу. Б.Данияровдун мисалында.

10.54.–11.01. Баймырзаев Бакыт, ф.и.к., Ж.Баласагын атындагы КУУнун кыргыз адабияты кафедрасынын доценти – Базаркул Данияров Кыргыз улуттук университетинин түптөөчүлөрүнүн бири.

11.01.–11.08. Байдилдеев Жумагул Байысбекович, т.и.к., И.Арабаев атындагы КМУнун доценттин м.а. – Базаркул.Данияров – мамлекеттүүлүк башатындагы агартуучу жана аалым.

11.08.–11.15. Алтымышова Зуура, доценттин м.а., PhD, Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин окутуучусу – Маданий революция жана агартуучу Б.Данияров.

11.15.–11.22. Кубатова Аида Эсенкуловна, т.и.к., Тарых жана маданий мурас институтунун илимий кызматкери –  Илимий комиссиянын ишмердүүлүгү  же  агартуучулардын тарыхтагы орду.

11.22.–11.30. Маджун Джамиля, к.и.н., научный сотрудник Института истории и культурного наследия – Создание латинизированного письма у советских дунган.

11.30.–12.10. – Талкуу.

12.10.–12.15. –  Жыйынтыктоо.

 


Автор
Асель Даниярова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *