OUR NEWS

ROUND TABLE: “THE BEGINNINGS OF THE EDUCATION SYSTEM IN KYRGYZSTAN: BAZARKUL DANIYAROV ROLE”

Below we publish the program of the round table in the Institute of history and cultural heritage of the National Academy of Sciences of Kyrgyzstan, dedicated to the 120th anniversary since the birth of Bazarkul Daniyarov. The event will take place 18.01.2018 at 10 am.

Currently the program is presented only in the Kyrgyz language. Event Languages – Kyrgyz and Russian


 Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Тарых жана маданий мурас институту

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына караштуу Кыргызстан элдеринин тарыхый жана маданий мурастарынын “Мурас” фонду

Санжарбек Данияровдун коомдук фонду

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети

 

Кыргызстандагы билим берүүнүн башатында: Базаркул Данияровдун ишмердүүлүгү

(Б.Данияровдун туулгандыгынын 120 жылдыгына карата)

ПРОГРАММА 

БИШКЕК – 2018

Катышуучуларды каттоо саат 9.30да, кереге-кеңеш 10.00дө башталат.

Жыйынды өткөрүү тартиби: куттуктоолор 5 мин, билдирүүлөр – 7 мин, суроо-жооптор үчүн 3 мин. берилет. 

  Дареги: Чүй проспекти, 265а, Бишкек ш.

Расмий ачылышы:

10.00.-10.05. Кереге кеңештин модератору – КР УИАнын Тарых жана маданий мурас институтунун директору, УИАнын корр.-мүчөсү, т.и.д., профессор Абылабек Асанканович Асанканов. 

10.05.–10.10. КР УИАнын Гуманитардык жана экономикалык илимдер бөлүмүнүн башчысы, академик Абдылдажан Амантурович Акматалиев. 

Билдирүүлөр: 

10.10.–10.17. Молдокасымов Кыяс Сатарович, т.и.к., “Мурас” фондунун төрагасы…

10.24.–10.34. Даниярова Асель Санжарбековна, Санжарбек Данияров фондусунун директору – Базаркул Данияров жөнүндө…

10.34.–10.41. Беделбаев Аскар Беделбаевич, т.и.к. Ж.Баласагын атындагы КУУнун Тарых факультетинин деканы – Базаркул Данияров кыргыз элинин тунгуч агартуучуларынын бири.

10.41.–10.47. Шамшиев Бекташ, журналист, “Азаттык” радиосу. – Адабияттын агартуучулук вазийпасы – Б.Данияровдун мисалында.

10.47.–10.54. Сатыбалдиева Асель, т.и.к., доценттин м.а., ИСИТО. – Кыргызстанда жаңы алфавитти кабыл алуудагы агартуучулардын ролу. Б.Данияровдун мисалында.

10.54.–11.01. Баймырзаев Бакыт, ф.и.к., Ж.Баласагын атындагы КУУнун кыргыз адабияты кафедрасынын доценти – Базаркул Данияров Кыргыз улуттук университетинин түптөөчүлөрүнүн бири.

11.01.–11.08. Байдилдеев Жумагул Байысбекович, т.и.к., И.Арабаев атындагы КМУнун доценттин м.а. – Базаркул.Данияров – мамлекеттүүлүк башатындагы агартуучу жана аалым.

11.08.–11.15. Алтымышова Зуура, доценттин м.а., PhD, Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин окутуучусу – Маданий революция жана агартуучу Б.Данияров.

11.15.–11.22. Кубатова Аида Эсенкуловна, т.и.к., Тарых жана маданий мурас институтунун илимий кызматкери –  Илимий комиссиянын ишмердүүлүгү  же  агартуучулардын тарыхтагы орду.

11.22.–11.30. Маджун Джамиля, к.и.н., научный сотрудник Института истории и культурного наследия – Создание латинизированного письма у советских дунган.

11.30.–12.10. – Талкуу.

12.10.–12.15. –  Жыйынтыктоо.

 


Author
Asel Daniyarova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *