HELLO, BISHKEK! OUR CAPITAL WELCOMED THE FIRST GRADE STUDENTS OF KYRGYZSTAN! PHOTO REPORT ABOUT THE 2019 TOUR

СҮРӨТ АЛЬБОМ. Кыргызстандын айылдык мектептеринде эмгектенишкен башталгыч класс мугалимдеринин «БИРИНЧИ МУГАЛИМ-2018» сынагынын үч-жеңүүчү мугалиминин өздөрүнүн окуучулары менен биргеликте өтүүчү саякаты биз мурда пландагандай эле, 2019-жылдын 19-21-апрелинде болду. Быйыл экскурсияга эң кичинекей балдар келишти – Баткен облусунун Кадам-Жай районундагы Чечме айылындагы мектептин 1-классынын окуучулары (мугалими – Камбарова Динара Дарманбековна), Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районундагы Челпек айылындагы мектептин […]

In full...

SUNNY KIDS IN SUNNY BISHKEK. PHOTO REPORT ABOUT THE TOUR IN 2018

PHOTO ALBUM. The cultural educational tour to Bishkek of primary school students of three teachers-winners of the contest of primary school teachers of rural schools of Kyrgyzstan “THE FIRST TEACHER” – 2017 took place on April 27-29, 2018, as planned! The second graders from the village Jany Bak Batken oblast (teacher, Nurgul Karaeva), third graders […]

In full...

SAY, KIDS JUST LOOK AT GADGETS? BUT, NO! THEY ARE INTERESTING MUSEUMS, THEATRES, ART AND LIVE CHAT! PART 2

PHOTO ALBUM. The trip of schoolchildren from Bulolu and Bakay-ATA and Kichi-Kemin to Bishkek took place! Children trip has brought greater joy. Get acquainted with the details of the cultural and educational trip to the capital of Kyrgyzstan pupils of 3 classes of teachers-winners of the 2016 contest of rural primary school teachers “FIRST TEACHER” […]

In full...

SAY, KIDS JUST LOOK AT GADGETS? BUT, NO! THEY ARE INTERESTED IN  MUSEUMS, THEATRES, ART AND LIVE CHAT! PART 1

PHOTO ALBUM. The trip of schoolchildren from Bulolu and Bakay-ATA and Kichi-Kemin to Bishkek took place! Children trip has brought greater joy. Get acquainted with the details of the cultural and educational trip to the capital of Kyrgyzstan pupils of 3 classes of teachers-winners of the 2016 contest of rural primary school teachers “FIRST TEACHER” […]

In full...

СТИХОТВОРНЫЙ ВЕНОК КАК ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ УЧЕНИКОВ В БИШКЕК

ВИДЕО. Ученики из села Кичи-Кемин читают строки, сочиненные ими вместе с учительницей Акматалиевой Жаңыл Дуйшекеевной и членами родительского комитета, то есть со всеми участниками экскурсии. Посмотрите: Фотоальбом этого путешествия учеников из Кичи-Кемина, посетивших Бишкек 8-30 апреля 2017 года Познакомьтесь с рассказом в заметке «О ТОМ, ЧТО УВИДЕЛИ В БИШКЕКЕ ДЕТИ ИЗ ГОРНОГО СЕЛА…» в рубрике […]

In full...

PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ TRIP TO BISHKEK – THE AWARD WON BY THEIR TEACHERS: VISITING THEATRES, MUSEUMS, MONUMENTS & WALKING

PHOTO ALBUM. Students of all three classes of the teachers who won 1,2,3 places participated in the competition in the premium cultural and educational trip to Bishkek. The children visited the theater, the Historical Museum, walked around the city, viewed the monuments. The story: THE TEACHERS WON AWARD FOR THEIR STUDENTS   

In full...