JUSUP TURUSBEKOV’S DRAMA “INSTEAD OF DEATH” AS ART IMAGE OF 1916 TRAGEDY

This article is available only in Kyrgyz language. БАЙГАЗИЕВ С. О., ф.и.д., профессор КББА УРКУНЧИЕВА Г. Ж., БГУда улук окутуучу Пьесанын өзүнө тийиштүү чыгармачылык тарыхы бар. «Ажал ордуна» драмасы 1934–1935-жылдары жаралып, андан кийин 1939-жылга чейин автор тарабынан бир нече жолу редакцияланган. Ж.Турусбеков драманын идеялык мазмунун, көркөм структурасын жакшыртуунун жана өркүндөтүүнүн үстүндө тынымсыз иштеген. Пьесанын акыркы […]

In full...

IN THE MEMORY OF THE POET, PLAYWRIGHT, TRANSLATOR ZHUSUP TURUSBEKOV

 В Национальной Библиотеке им Алыкула Осмонова 29.03.2017 состоялся вечер памяти ЖУСУПА ТУРУСБЕКОВА.  Очень интересно прошла встреча! 200-местный зал был полон. Вступительное слово сказала директор библиотеки, профессор Жылдыз Кемеловна Бакашова. К микрофону вышли выдающиеся деятели культуры, поэты, драматурги, литераторы, все они выступали содержательно, емко, эмоционально: – Народный писатель, Герой КР Бексултан Жакиев, – Народный поэт Омор […]

In full...

ABOUT THE POET JUSUP, ABOUT HIS TIME, ABOUT THE MEANING OF LIFE.

Through the eyes of the granddaughter, who didn’t have a chance to see him. “INSTEAD OF DEATH» (“AJAL ORDUNA” in Kyrgyz) is the name given by the 25-year-old author in the distant 1935 to the life-affirming drama about the tragic Chapter in the life of his people. The play telling about people’s confusion, about the […]

In full...