THE FIRST TEACHER 2019: 2ND ROUND AND AWARD CEREMONY

PHOTO ALBUM: on September 14, 2019, our 8th FIRST TEACHER contest took place. By tradition, the event was held in the hall of  I. Arabaev Kyrgyz state University, for which we sincerely thank the rector Professor Tolobek Abdyrakhmanov. The contest participants – teachers from all regions arrived, including the winners of the st round, our […]

In full...

САЛАМ, БИШКЕК! КЫРГЫЗСТАНДЫН АЛЫСКЫ АЙМАКТАРЫНАН КЕЛИШКЕН 1-КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫ САЛАМ АЙТЫШАТ! 2019-ЖЫЛДЫН ЭКСКУРСИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ СҮРӨТ ОТЧЕТ

СҮРӨТ АЛЬБОМ. Кыргызстандын айылдык мектептеринде эмгектенишкен башталгыч класс мугалимдеринин «БИРИНЧИ МУГАЛИМ-2018» сынагынын үч-жеңүүчү мугалиминин өздөрүнүн окуучулары менен биргеликте өтүүчү саякаты биз мурда пландагандай эле, 2019-жылдын 19-21-апрелинде болду. Быйыл экскурсияга эң кичинекей балдар келишти – Баткен облусунун Кадам-Жай районундагы Чечме айылындагы мектептин 1-классынын окуучулары (мугалими – Камбарова Динара Дарманбековна), Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районундагы Челпек айылындагы мектептин […]

In full...

MIRA ARSTANBEKOVA, THE FOUNDATION AWARD LAUREATE 2018: THE YOUNG SCIENTIST’S 10 DAYS IN MOSCOW

Photo ALBUM: This year the winner of the young scientist’s contest of KSMA is Mira Arstanbekova, assistant professor of the Department of hospital therapy. Read about the event in the article “THE DAYS of SCIENCE KSMA 2018. MIRA ARSTANBEKOVA …“According to already established tradition, the winner receives our Foundation Award in the form of a […]

In full...

THE FIRST TEACHER 2018: THE SECOND ROUND AND THE WINNER AWARD CEREMONY

Photo Album: Our event took place in the Conference Hall of I. Arabaev Kyrgyz State University that is tradition already. Teachers – participants of the contest arrived from all regions, among them – the winners of the 1st round. We shared information about results of the first round in the publication: “What do primary school […]

In full...

SUNNY KIDS IN SUNNY BISHKEK. PHOTO REPORT ABOUT THE TOUR IN 2018

PHOTO ALBUM. The cultural educational tour to Bishkek of primary school students of three teachers-winners of the contest of primary school teachers of rural schools of Kyrgyzstan “THE FIRST TEACHER” – 2017 took place on April 27-29, 2018, as planned! The second graders from the village Jany Bak Batken oblast (teacher, Nurgul Karaeva), third graders […]

In full...

“ОНИ РОДИЛИСЬ НА ТЯНЬ-ШАНЕ”. ФИЛЬМ ЛИЛИ ТУРУСБЕКОВОЙ. 1957 ГОД

«Они родились на Тянь-Шане» – документальный фильм в 2-х частях, цветной, автор сценария А. Салиев, М. Аксаков, операторы Ю. Герштейн, И. Герштейн. 1957 год Этот фильм побывал на экранах многих стран мира. И неудивительно. В 2-х частях представлена жизнь республики. Фильм о Кыргызстане, о людях, об их заботах и достижениях. Перед зрителями проходит жизнь учителя О.Кыштобаева, академика […]

In full...

“ВСЛЕД ЗА ВЕСНОЙ” – ФИЛЬМ ЛИЛИ ТУРУСБЕКОВОЙ. 1967 Г.

“Вслед за весной” – документальный фильм Лили Турубсековой: 5 частей (40 минут), черно-белый. Операторы М. Туратбеков, А. Кочетков, Монтаж – Р. Шершенова, Композитор А.Жумахматов, Звукооператор Я.Рывкин, Редактор А. Шершенов, Директор Ж. Курбатова. 1967 год Три новеллы о людях и горах Киргизии. Интересные кадры города Фрунзе, только недавно построенного тоннеля на перевале Төө Ашуу, там же […]

In full...

ЛИЛЯ ТУРУСБЕКОВАНЫН “АРБАГЫ ТИРҮҮЛӨР” («ВОСКРЕСШИЕ ИЗ ПРАХА») — ФИЛЬМИ. 1992-ЖЫЛ.

“АРБАГЫ ТИРҮҮЛӨР” (“ВОСКРЕСШИЕ ИЗ ПРАХА”) — 2 бөлүктүү документалдык фильм. Режиссеру — Лиля Турусбекова, сценарийдин автору — В.Никсдорф, оператору С.Макекадыров. Бул тасма 1937-жылы күнөөсүз репрессияга кабылып, Бишкектин үстүндөгү Чоң-Таш тоосунун этегинде жашыруун көмүлгөндөр жөнүндө. Алардын сөөктөрү 90-жылдары табылып, баары идентификацияланган. Бул адамдардын тагдырлары ар кандай – ар түрдүү жана социалдык ар башка катмардагы карапайым адамдар […]

In full...

INTERCOLLEGIATE COMPETITION IN NORMAL PHYSIOLOGY, DEDICATED TO THE 90TH ANNIVERSARY OF ACADEMICIAN SANJARBEK OF BAKIROVICH DANIYAROV

Кыргызская государственная медицинская академия (КГМА) им. И.К.Ахунбаева организовала и провела 20 февраля 2018 года Межвузовскую олимпиаду студентов по нормальной физиологии, посвященную памяти академика Санжарбека Бакировича Даниярова. Олимпиада удалась! Семья Данияровых была в числе зрителей в Актовом зале КГМА. Нам приятно отметить, что было увлекательно наблюдать за ходом соревнования студентов. Организаторы задумали ее, как состязание в […]

In full...

“THE FIRST ROBIN”. ABOUT LILYA TURUSBEKOVA. DIRECTOR R. SHARSHENOVA. KYRGYZFILM 2014.

A documentary about  Lilya Turusbekova. 22 min. Filming, Studio, creative atmosphere and family and friends – all that existed in her life in harmony and therefore very naturally was perceived by us as a given. Only now, after all these years, we realise how valuable was the atmosphere she created around herself. Read about it […]

In full...

NEUROSURGEON BAIYMBET TAALAIBEK UULU: 10 DAYS IN MOSCOW – THE FOUNDATION AWARD

Photo ALBUM. As always, we are pleased to share the photo story about the “DAYS of SCIENCE of KSMA” 2017 journey award winner Taalaibek uulu Bayimbet, the young neurosurgeon. Report on the young scientists’ competition, that gave Baiymbet chance to take the first place, can be found in section Projects/ Young scientist-physician/ About the doctors […]

In full...

THE FIRST TEACHER 2017: THE SECOND ROUND AND THE WINNER AWARD CEREMONY

PHOTOALBUM: September 9, 2017, that is already the 6th time the contest helped to find out the FIRST TEACHER who will go to a 10-day cultural and educational trip to Moscow! This is Karimova Turumkan Abdurahmanovna, the teacher of the school named after Erkin Kerimgaziev of Temir village of the Issyk-Kul district of Issyk-Kul region. […]

In full...