ВЛАДИМИР ШВАРЦ: О “ДВОЙНОМ ДНЕ” СТАТЬИ П.А. КОВАЛЕВА “ЭПИЗОДЫ ИЗ ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА…”

Представляем вниманию читателей АННОТАЦИЮ на статью П. А.Ковалева Эпизоды из истории восстания 1916 года в Туркестане (дело Ферганского губернатора генерала А. Гиппиуса): «Труды САГУ им. В.И. Ленина», выпуск 150, исторические науки, кн.31. Ташкент, 1959. — стр.3-36. Читать статью: ПАВЕЛ КОВАЛЕВ. ЭПИЗОДЫ ИЗ ИСТОРИИ ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА В ТУРКЕСТАНЕ (ДЕЛО …А.ГИППИУСА) О “двойном дне” статьи П.А. Ковалева “Эпизоды […]

In full...

ПАВЕЛ КОВАЛЕВ. ЭПИЗОДЫ ИЗ ИСТОРИИ ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА В ТУРКЕСТАНЕ (ДЕЛО …А.ГИППИУСА)

Павел Архипович Ковалев. Эпизоды из истории восстания 1916 года в Туркестане (дело Ферганского губернатора генерала А. Гиппиуса): “Труды САГУ им. В.И. Ленина”, выпуск 150, исторические науки, кн.31. Ташкент, 1959. – стр.3-36. Мы благодарим Виталия Бадмина, приславшего нам из Ташкента копию статьи из сборника 1959 года.  На нашем сайте мы уже неоднократно публиковали материалы, посвященные незаурядной фигуре […]

In full...

АСЕЛЬ ДАНИЯРОВА: ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ЛИДЕРОВ КЫРГЫЗСКИХ РОДОВ В 1916 ГОДУ В СВЕТЕ ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ФАКТОВ

Доклад был представлен на Международном симпозиуме «Восстание 1916 года в Центральной Азии: академическая интеграция, новые подходы и знания», организованном КИЦ «Айгине» в г. Каракол 31.05 — 01.06.2019, в программе панели “Лидерство и организация восстания”.  ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ЛИДЕРОВ КЫРГЫЗСКИХ РОДОВ В 1916 ГОДУ В СВЕТЕ ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ФАКТОВ   Этот доклад логически связан с пленарным […]

In full...

ДОКУМЕНТ №56. ПРОТОКОЛ ДОПРОСА РОТМИСТРОМ В.Ф.ЖЕЛЕЗНЯКОВЫМ ПЕРЕВОДЧИКА ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЕЗДНОГО ПРАВЛЕНИЯ Т. ДЮСЕБАЕВА

ЦГА КР. Ф.34. Оп.2. Д.5. Л.137-152  Представляем вниманию исследователей протокол допроса переводчика Пржевальского уездного правления Т.Дюсебаева, произведенный 10.11.1916 года ротмистром В.Ф.Железняковым  в ходе расследования событий августа 1916 года в Пржевальском уезде. Этот документ публикуется впервые. Следует отметить, что в научном обороте существует ранее опубликованный протокол допроса Т.Дюсебаева, произведенный мировым судьей Руновским 21.09.1916 г. в г.Пржевальске. […]

In full...

ДОКУМЕНТ №55. ПРОТОКОЛ ДОПРОСА МИРОВЫМ СУДЬЕЙ 3 УЧАСТКА ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЕЗДА ПЕРЕВОДЧИКА ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЕЗДНОГО ПРАВЛЕНИЯ Т. ДЮСЕБАЕВА

ЦГА КР. Ф.И-75. Оп.1. Д.8. Л.2 об.-10. Копия  Представляем вниманию исследователей протокол допроса переводчика Т.Дюсебаева, произведенный мировым судьей Руновским 21.09.1916 г. в г.Пржевальске, опубликованный к настоящему моменту в нескольких сборниках: СБОРНИК 1960 ГОДА. ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА В СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНЕ – в этом сборнике представлен фрагмент документа. Ранее мы также опубликовали этот фрагмент на нашем сайте:  ДОКУМЕНТ […]

In full...

ВЛАДИМИР ШВАРЦ. ГРИГОРИЙ БРОЙДО ЗАБЛУЖДАЛСЯ …, НО В ЧЕМ?

Доклад был представлен на Международном симпозиуме “Восстание 1916 года в Центральной Азии: академическая интеграция, новые подходы и знания”, организованном КИЦ “Айгине” в г. Каракол 31.05 – 01.06.2019 в качестве пленарного. ГРИГОРИЙ БРОЙДО ЗАБЛУЖДАЛСЯ …, НО В ЧЕМ? Семиреченские хроники 1916 года        Доклад является составной частью “ХРОНИК 1916 ГОДА”: Хроника зарождения «дьявольского плана» […]

In full...

KYRGYZSTAN CHILDREN NEED BEAUTIFUL, MODERN AND WELL EQUIPPED PUPPET THEATRE!

The building and equipment of the Kyrgyz State puppet Theater named after Musa Jangaziev in a terrible state and this is in the year of its 80th birthday! I believe it is urgent to provide our children, the children of Kyrgyzstan, with a good puppet theatre that meets modern requirements. Our children should not be […]

In full...

КММАНЫН ИЛИМ КҮНДӨРҮ 2019: САНЖАРБЕК ДАНИЯРОВДУН ФОНДУНУН СЕГИЗИНЧИ ДАРЫГЕР ЛАУРЕАТ СЫЙЛЫГЫНЫН ЖЕҢҮҮЧҮСҮ – ПЕДИАТР АЙЖАН САРИЕВА БОЛДУ.

Биздин Фонд жыл сайын И.К.Ахунбаев атындагы КММАнын жаш окумуштуулар сынагынын жеңүүчүсү үчүн Москва шаарына 10 күндүк маданий-маалымат арттыруучу саякат уюштуруп келет. Лауреатты КММАнын профессордук-окутуучулук курамынан түзүлгөн сынактын КАЛЫСТАР тобу аныктайт. “И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын Илим Күндөрү” илимий-практикалык конференциясы 2019-жылдын 10-12-апрелинде өткөн. Академия ар жыл сайын бул иш-чараны академиянын тарыхындагы маанилүү окуяга арнап келет. […]

In full...

HELLO, BISHKEK! 1-GRADERS FROM CHECHME VILLAGE OF BATKEN REGION, CHELPEK VILLAGE OF ISSYK-KUL REGION, AND AK-DOBO VILLAGE OF TALAS REGION ARE GREETING OUR CAPITAL

Being translated into English Бул баяныбыз «БИРИНЧИ МУГАЛИМ 2018» сынагынын жыйынтыгы боюнча 2019-жылдын апрелинде баш калаада өткөн экскурсия жөнүндө. Урматтуу биздин сайтыбыздын мейманы, эгерде сиз биздин баракчабызды ачкан болсоңуз, аягына чейин окууну сунуштар элем, анткени мен сиз менен бөбөктөрдүн экскурсиясынан алган таасирлеримен гана бөлүшпөстөн, биздин ишибизге көмөктөшүп, мени шыктандырышкан адамдар сизди да шыктандырып дем-күч берет […]

In full...

САЛАМ, БИШКЕК! КЫРГЫЗСТАНДЫН АЛЫСКЫ АЙМАКТАРЫНАН КЕЛИШКЕН 1-КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫ САЛАМ АЙТЫШАТ! 2019-ЖЫЛДЫН ЭКСКУРСИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ СҮРӨТ ОТЧЕТ

СҮРӨТ АЛЬБОМ. Кыргызстандын айылдык мектептеринде эмгектенишкен башталгыч класс мугалимдеринин «БИРИНЧИ МУГАЛИМ-2018» сынагынын үч-жеңүүчү мугалиминин өздөрүнүн окуучулары менен биргеликте өтүүчү саякаты биз мурда пландагандай эле, 2019-жылдын 19-21-апрелинде болду. Быйыл экскурсияга эң кичинекей балдар келишти – Баткен облусунун Кадам-Жай районундагы Чечме айылындагы мектептин 1-классынын окуучулары (мугалими – Камбарова Динара Дарманбековна), Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районундагы Челпек айылындагы мектептин […]

In full...

WE INVITE MOMS, DADS, AND GRANDPARENTS TO THE THEATER WITH THE KIDS

Dear parents and grandparents! The Sanjarbek Daniyarov Foundation invites you this Saturday April 20, 2019 at a puppet show in the KYRGYZ LANGUAGE “BARDYGYN BILGIM KELET” (I WANT TO KNOW EVERYTHING) based on the tale by Rudyard Kipling “THE ELEPHANT’S CHILD”! Entrance free for the lovers of fairy tales! We organized this performance especially for […]

In full...