«БИРИНЧИ МУГАЛИМ-2020» СЫНАГЫ. ЭҢ МЫКТЫ ДИЛБАЯНДАР

Калыстар тобунун баасы боюнча 2020 сынагынын 1-турунда эң жогору балл алган 7 дилбаянды жарыялайбыз. Сынактын шарттарына ылайык, эң жогору балл алган 6 катышуучу финалга чыгууга тийиш эле, бирок эки катышуучу бирдей балл алгандыктан, финалга 7 адам чыкты. Окууңуз: Сынактын биринчи турунда ким жеңүүчү болду? Калыстар – сынактын жузү 2019 эң мыкты дилбаяндар 2018 эң мыкты […]

Толугу менен...

“БИРИНЧИ МУГАЛИМ 2020” СЫНАГЫНЫН БИРИНЧИ ТУРУНДА КИМ ЖЕҢҮҮЧҮ БОЛДУ?

Кыргыз Республикасынын айылдарындагы мектептердин башталгыч класстары үчүн Тогузунчу жолу өткөрүлүп жаткан “Биринчи мугалим” сынагы уланууда! 2020-жылдагы сынактын биринчи туру аяктады, эми анын жыйынтыгын билүүгө мезгил жетти. Сынактын экинчи турунда баш сыйлык үчүн кимдер таймашка чыгышат жана катышуучулардын арасынан кимдер күйөрмандар жана байкоочулардын катарына кошулат? Эскерте кетсем, биринчи орунду ээлеген мугалим эки сыйлыкка эгедер болот: Санжарбек […]

Толугу менен...

КАЛЫСТАР — СЫНАКТЫН ЖҮЗҮ. “БИРИНЧИ МУГАЛИМ 2020” СЫНАГЫНЫН КАТЫШУУЧУЛАРЫН КИМДЕР БААЛАШТЫ?

Кесиптик сынактын жүрүшүн баалоо үчүн калыстар тобунда сөзсүз эксперттер катышууга тийиш деген оюма сиздер да макул болосуздар деп ойлойм. “БИРИНЧИ МУГАЛИМ” сынагынын калыстар тобун эксперт деген сөз менен гана мүнөздөп, айкалыштырууга болот. Сынак өткөрүлүп келаткан 9 жылдын аралыгында калыстар тобунун курамын илимий жана иш жүзүндө тажрыйбасы мол билим берүү тармагынын көрүнүктүү адистери жана ошондой эле […]

Толугу менен...

ВИДЕО: «БИРИНЧИ МУГАЛИМ» СЫНАГЫНЫН ЖЕҢҮҮЧҮЛӨРҮНҮН ПРЕМИЯСЫ

Бул видеотасмада 2019-жылдын премиясы (2018-жылдын жеңүүчүлөрү) жөнүндө баяндалат: 1-орун — Динара Камбарова — Баткен облусундагы Кадамжай районунун Чечме айылындагы мектептин мугалими. 2-жана 3-орундар Ашымова Назира Асанбековна — Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районундагы Челпек айылынындагы мектептин мугалими жана Суранчиева Фарида Кенжеалиевна — Талас облусунун Бакай-Ата районундагы Ак-Дөбө айылындагы мектептин мугалими. Москва шаарына саякат 2019-жылдын 11-21-июлунда, Бишкек шаарына […]

Толугу менен...

ДИНАРА КАМБАРОВАНЫН МОСКВАГА 10 КҮНДҮК САЯКАТЫ ЖӨНҮНДӨ СҮРӨТБАЯН. ФОНДДУН ПРЕМИЯСЫ

СҮРӨТАЛЬБОМ. Динара Камбарова Баткен облусундагы Кадамжай районунун Чечме айылындагы 1-Май атындагы №37 орто мектептин башталгыч класстарынын мугалими. Динара — биздин сынактын 2018-жылдагы жеңүүчүсү, ал Фонддун Премиясынын алкагында, МОСКВА ШААРЫНА МАДАНИЙ-МААЛЫМАТ АРТТЫРУУЧУ САЯКАТКА 2019-жылдын июль айында барып келген. Эмне үчүн мен жыл сайын ыйгарылуучу премияны маданий-маалыматтык деп атаймын? Өзүңүздөр, күбө болуңуздар, төмөндөгү кыскача сүрөтбаян Динара экөөбүздүн […]

Толугу менен...

ИСТОРИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО ПИСЬМА ДЕСЯТИ НА ФОНЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Представляем фрагмент из готовящейся нами к публикации статьи Владимира Шварца «Манап и комиссар». В этой части речь идет о судьбе письма девяти представителей кыргызов и одного дунганина о положении дел в Семиреченской области. Публикация приурочена к 100-летию со дня получения письма Лениным, который дал ему ход, определивший на несколько лет  действия всех органов Советской власти […]

Толугу менен...

ДОКЛАД ЧЛЕНА ТУРККОМИССИИ Ф.И.ГОЛОЩЁКИНА О ПОЛОЖЕНИИ В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 РГАСПИ. Ф.122. Оп. 1. Д. 312. Л. 70-73. Подлинник Цитируется по: https://islamperspectives.org/rpi/items/show/10670. Доклад члена Турккомиссии ВЦИК и СНК РСФСР Ф.И. Голощёкина о положении в Ферганской области № 1 24 ноября 1919 г. г. Скобелев                 Первое, что бросается в глаза при въезде в Фергану, это резкое разделение города […]

Толугу менен...

ПИСЬМО ЧЛЕНА ТУРККОМИССИИ М.В.ФРУНЗЕ НАРКОМВОЕНДЕЛУ Л.Д ТРОЦКОМУ. 1920 ГОД

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 88. Л. 4-5 Письмо члена Комиссии ВЦИК и Совнаркома РСФСР (Турккомиссии), Командующего Туркестанским фронтом М.В.Фрунзе от 8 мая 1920 г. (конфиденциально) Народному комиссару по военным делам, Председателю Реввоенсовета  РСФСР Л.Д.Троцкому о помощи в решении кадровых проблем Турккомиссии   Многоуважаемый Лев Давидович! Ввиду того, что самый полный доклад о нашем положении […]

Толугу менен...

ПИСЬМО ЧЛЕНА ТУРККОМИССИИ Г.И.БОКИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЧК Ф.Э.ДЗЕРЖИНСКОМУ 1920 Г.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 88. Л. 2-3об Письмо Члена Комиссии ВЦИК и Совнаркома РСФСР (Турккомиссии), начальника Особого отдела Туркестанского фронта и представителя ВЧК при Совнарковме Туркестанской Республики Г.И. Бокия от 8 мая 1920 г.(конфиденциально) Народному комиссару внутренних дел  РСФСР и Председателю Всероссийской Чрезвычайной Комиссии  Ф.Э. Дзержинскому о сложностях работы в Туркестане и кадровых проблемах […]

Толугу менен...

1942-ЖЫЛ. ЖУСУП ТУРУСБЕКОВДУН «КАРАКЧЫНЫН ТРАГЕДИЯСЫ» ПОЭМАСЫ

Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгы. Согуш учурунда жазылган поэма.  Акын Жусуп Турусбеков 33 жашында, 1943-жылы Улуу Ата Мекендик согушта курман болгон. Ал учурда атагы чыгып калган белгилүү акын жана драматург эле. Аны согуштан бошоткон кагазы (бронь) болгонуна карабай, фронтко, душмандар менен согушууга аттанган… Балдар үйүндө тарбияланып өскөн жаш акын, баш калаабыздын так борборундагы […]

Толугу менен...

МАЛАБАЕВ Д.М. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КОМИТЕТЫ КИРГИЗИИ (1918-1923)

Малабаев Жолдошбек Малабаевич. Революционные комитеты Киргизии (1918-1923). Ф.: Илим — 1985, 166 с. Публикуем монографию с комментарием Владимира Шварца. История преодоления последствий Уркюна заслуживает не только того, чтобы ее знали граждане Кыргызстана, а даже особого чествования на государственном уровне. Спустя столетие киргизский народ не только существует, но и обладает национальной государственностью, которую в XX веке […]

Толугу менен...

ГЕОРГИЙ САФАРОВ. КОЛОНИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ИЗДАНА В 1921Г.

Георгий Сафаров. Колониальная революция: (Опыт Туркестана). — М.: Государственное издательство, 1921. — 148 с.  Публикуем монографию с комментарием Владимира Шварца.   • Когда можно поставить точку в событиях, вошедших в историю под названием ҮРКҮН? • Когда начался процесс открывший дорогу к самоопределению народа Кыргызстана?   ЧИТАТЬ ИЛИ СКАЧАТЬ КНИГУ САФАРОВА Комментарий Владимира Шварца к монографии […]

Толугу менен...