ОКУУЧУЛАРГА КЫЗЫКТУУ САЯКАТТЫ КАНТИП УЮШТУРУУ КЕРЕК – МУГАЛИМДЕР КАНДАЙ ОЙЛОШОТ? “БИРИНЧИ МУГАЛИМ” 2019 СЫНАГЫНЫН ФИНАЛЫ ЖӨНҮНДӨ

  Назарыңыздарга Биринчи мугалим 2019 сынагынын 2-туру жана жеңүүчүлөрдү сыйлоо жөнүндө репортажды сунуштайбыз. Бул иш-чара 2019-жылдын 14-сентябрында И.Арабаев атындагы КМУнун жыйын залында өттү. Бул жөнүндө сүрөт репортаж УШУЛ ЖЕРДЕ     Бул жылы сынакты жана сыйлоо салтанатын Ысык-Көл облусунун Түп районундагы Сары-Дөбө айылындагы К.Карачев атындагы №21 орто мектептин башталгыч классынын мугалими Таалайбек Мырзабаевич Мырзабаев алып […]

Толугу менен...

БИРИНЧИ МУГАЛИМ 2019 СЫНАГЫНЫН ЭКИНЧИ ТУР ЖАНА ЖЕҢҮҮЧҮНҮ СЫЙЛОО САЛТАНАТЫНА ЧАКЫРАБЫЗ!

Сиз алдын-ала таанышып алууңуз үчүн иш-чаранын 2019-Программасын жарыялайбыз. УРМАТТУУ ДОСТОР! Санжарбек Данияровдун Коомдук Фонду Кыргызстандын айыл мектептеринин башталгыч класстарынын мугалимдери үчүн 8-жолу өткөрүп жаткан БИРИНЧИ МУГАЛИМ 2019 сынагына келиңиз. Биз  сизди 2019-жылдын 14-сентябрында (ишемби күнү) сынактын экинчи турунда жана жеңүүчүнү сыйлоо Салтанатында конок катары күтөбүз. СЫНАКТЫН ЖАНА САЛТАНАТТЫН ПРОГРАММАСЫН ЖҮКТӨӨ Биздин келечегибиздин пайдубалын куруучу-мугалимдер кандай […]

Толугу менен...

«БИРИНЧИ МУГАЛИМ-2019» СЫНАГЫ. ЭҢ МЫКТЫ ДИЛБАЯНДАР

Калыстар тобунун баасы боюнча 2019 сынагынын 1-турунда эң жогору балл алган 6 дилбаянды жарыялайбыз. 2019-жылдагы дилбаяндын темасы:  “КЫЗЫКТУУ САЯКАТ.  Сиздин мектепке шаардык мектептин кенже классынын окуучулары келишет. Сизге конокторду тосуу тапшырылды. Сиздин ал жолугушуу тууралуу сүрөттөөңүздү жана маданий-маалытаттык программаңызды билдириңиз” деп аталат Анын ичинде ар бир 6 дилбаян — кыргыз тилинде жазылган   Окууңуз: 2019-ЖЫЛДАГЫ СЫНАКТЫН […]

Толугу менен...

2019-ЖЫЛДАГЫ СЫНАКТЫН БИРИНЧИ ТУРУ АЯКТАДЫ. ТЕМАСЫ, КАТЫШУУЧУЛАРЫ ЖАНА ФИНАЛИСТТЕР ЖӨНҮНДӨ

Быйыл биздин сынак 8-жолу өттү. Бул демек, сынагыбыз 2011-жылы алгачкы жолу өткөрүлгөндөн бери, Фонддун сыйлыгынын алкагында Москва шаарына 10 күндүк маданий-маалымат арттыруучу саякатка 7 мугалим барып келди дегендик. Алардын саякаттары жөнүндө биздин сайттын барактарынан окуп жана сүрөт галереядагы сүрөт репортаждан көрө аласыздар. Бул ошондой эле сынактын  дагы 14 финалисти болгонун, анын ичинен 12 мугалим 2015-жылы […]

Толугу менен...

ВЛАДИМИР ШВАРЦ. К ПУБЛИКАЦИИ МОНОГРАФИИ П.А.КОВАЛЕВА «ТЫЛОВЫЕ РАБОЧИЕ…»

К публикации монографии Павла Архиповича Ковалева «Тыловые рабочие Туркестана в годы первой Мировой войны (1916 — май 1917 гг.).» 60 лет спустя. Монография посвящена ходу реквизиции коренных туркестанцев в 1916 году, а также обстоятельствам жизни и деятельности этих людей, добровольно-принудительно оторванных от дома и отправленных на государственные работы. Эти важные исторические моменты практически не изучались […]

Толугу менен...

П.А.КОВАЛЕВ. ТЫЛОВЫЕ РАБОЧИЕ ТУРКЕСТАНА В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1916 — МАЙ 1917 ГГ.)

Ковалев Павел А. Тыловые рабочие Туркестана в годы первой Мировой войны (1916 — май 1917 гг.). Ташкент, Госиздат Уз ССР. 1957 г., — 187 с. Представляем книгу, написанную советским историком профессором Ташкентского университета П.А Ковалевым в 1957 г. ЧИТАТЬ ИЛИ СКАЧАТЬ КНИГУ П.А.КОВАЛЕВА Монография эта уникальна прежде всего содержанием и темой исследования. Массив научных и […]

Толугу менен...

МАДАНИЯТ МИНИСТРЛИГИНИН УШУНДАЙ ЖООБУНА КАНААТТАНУУГА БОЛОБУ?

Жангазиев атындагы мамлекеттик куурчак театрынын учурдагы эң оор абалына байланыштуу биз Маданият, маалымат жана туризм министрлигине төмөнкүлөрдү жөнөткөнбүз: а) КАТ жана б) ЭЛЕКТРОНДУК ПЕТИЦИЯ. КЫРГЫЗСТАНДЫН БАЛДАРЫНА КООЗ, ЗАМАНБАП ЖАНА МЫКТЫ ЖАСАЛГАЛАНГАН ТЕАТР КЕРЕК! ПЕТИЦИЯ Биздин катыбызга Министрликтен төмөнкүдөй жооп алдык. Бул биз күткөндөй болгон жок десек — эч нерсе айтпаган болор элек… Төмөндө Министрликтин катын […]

Толугу менен...

ВЛАДИМИР ШВАРЦ: О «ДВОЙНОМ ДНЕ» СТАТЬИ П.А. КОВАЛЕВА «ЭПИЗОДЫ ИЗ ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА…»

Представляем вниманию читателей АННОТАЦИЮ на статью П. А.Ковалева Эпизоды из истории восстания 1916 года в Туркестане (дело Ферганского губернатора генерала А. Гиппиуса): «Труды САГУ им. В.И. Ленина», выпуск 150, исторические науки, кн.31. Ташкент, 1959. — стр.3-36. Читать статью: ПАВЕЛ КОВАЛЕВ. ЭПИЗОДЫ ИЗ ИСТОРИИ ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА В ТУРКЕСТАНЕ (ДЕЛО …А.ГИППИУСА) О «двойном дне» статьи П.А. Ковалева «Эпизоды […]

Толугу менен...

ПАВЕЛ КОВАЛЕВ. ЭПИЗОДЫ ИЗ ИСТОРИИ ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА В ТУРКЕСТАНЕ (ДЕЛО …А.ГИППИУСА)

Павел Архипович Ковалев. Эпизоды из истории восстания 1916 года в Туркестане (дело Ферганского губернатора генерала А. Гиппиуса): «Труды САГУ им. В.И. Ленина», выпуск 150, исторические науки, кн.31. Ташкент, 1959. — стр.3-36. Мы благодарим Виталия Бадмина, приславшего нам из Ташкента копию статьи из сборника 1959 года.  На нашем сайте мы уже неоднократно публиковали материалы, посвященные незаурядной фигуре […]

Толугу менен...

АСЕЛЬ ДАНИЯРОВА: ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ЛИДЕРОВ КЫРГЫЗСКИХ РОДОВ В 1916 ГОДУ В СВЕТЕ ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ФАКТОВ

Доклад был представлен на Международном симпозиуме «Восстание 1916 года в Центральной Азии: академическая интеграция, новые подходы и знания», организованном КИЦ «Айгине» в г. Каракол 31.05 — 01.06.2019, в программе панели «Лидерство и организация восстания».  ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ЛИДЕРОВ КЫРГЫЗСКИХ РОДОВ В 1916 ГОДУ В СВЕТЕ ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ФАКТОВ   Этот доклад логически связан с пленарным […]

Толугу менен...

ДОКУМЕНТ №56. ПРОТОКОЛ ДОПРОСА РОТМИСТРОМ В.Ф.ЖЕЛЕЗНЯКОВЫМ ПЕРЕВОДЧИКА ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЕЗДНОГО ПРАВЛЕНИЯ Т. ДЮСЕБАЕВА

ЦГА КР. Ф.34. Оп.2. Д.5. Л.137-152  Представляем вниманию исследователей протокол допроса переводчика Пржевальского уездного правления Т.Дюсебаева, произведенный 10.11.1916 года ротмистром В.Ф.Железняковым  в ходе расследования событий августа 1916 года в Пржевальском уезде. Этот документ публикуется впервые. Следует отметить, что в научном обороте существует ранее опубликованный протокол допроса Т.Дюсебаева, произведенный мировым судьей Руновским 21.09.1916 г. в г.Пржевальске. […]

Толугу менен...

ДОКУМЕНТ №55. ПРОТОКОЛ ДОПРОСА МИРОВЫМ СУДЬЕЙ 3 УЧАСТКА ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЕЗДА ПЕРЕВОДЧИКА ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЕЗДНОГО ПРАВЛЕНИЯ Т. ДЮСЕБАЕВА

ЦГА КР. Ф.И-75. Оп.1. Д.8. Л.2 об.-10. Копия  Представляем вниманию исследователей протокол допроса переводчика Т.Дюсебаева, произведенный мировым судьей Руновским 21.09.1916 г. в г.Пржевальске, опубликованный к настоящему моменту в нескольких сборниках: СБОРНИК 1960 ГОДА. ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА В СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНЕ — в этом сборнике представлен фрагмент документа. Ранее мы также опубликовали этот фрагмент на нашем сайте:  ДОКУМЕНТ […]

Толугу менен...