В.ШВАРЦ: ГУБЕРНАТОР «С ГВОЗДЁМ». ЧАСТЬ 1

Это статья — первая из четырех частей о губернаторе А.И. Гиппиусе. Ссылки на продолжение даны в конце публикации «— Хотелось, как лучше… — Не надо, как лучше. Надо, как положено!« «О бедном гусаре замолвите слово» Введение 23 июля 1916 года (здесь и далее все даты по «старому стилю») генерал-адъютант Алексей Николаевич Куропаткин, двумя днями ранее получивший извещение о своем […]

Толугу менен...

В.ШВАРЦ: РОЖДЕНИЕ, СМЕРТЬ И ЭКСГУМАЦИЯ МИФА О ГЕРМАНСКОМ СЛЕДЕ В ТУРКЕСТАНСКИХ СОБЫТИЯХ

История 1916 года в Туркестане удивительно подробно представлена в документах. Немного найдется исключительно важных событий в истории народа, которые так подробно документированы, а документы сохранены в архивах государств и ведомств. Тем не менее, в СМИ то и дело возникают версии, основанные на предположениях типа: ну а как же иначе, наверняка…  Версии эти нередко оказываются удивительно […]

Толугу менен...

В.ШВАРЦ. ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР КУРОПАТКИН: «КАК МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ, ЧТО ДЕТИ ШАБДАНА СТАЛИ ВО ГЛАВЕ МЯТЕЖА?»

В середине марта 2016 года Федеральное архивное агентство России открыло для всеобщего свободного пользования сайт «События в Семиречье 1916 года по документам российских архивов». Почти 90 % ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ. В числе опубликованных  — поразительно недооцененный источник подробной информации о народной трагедии. Описание, созданное в самый разгар событий одним из наиболее осведомленных по долгу службы лиц, человеком, […]

Толугу менен...

ДОКУМЕНТ №1. ДОКЛАД РОТМИСТРА В.Ф.ЖЕЛЕЗНЯКОВА О ПРИЧИНАХ МЯТЕЖА КИРГИЗ В СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЕГО ТЕЧЕНИИ И НАСТРОЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ К ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ

ДОКЛАД НА САЙТЕ «СОБЫТИЯ В СЕМИРЕЧЬЕ…»  КОММЕНТАРИЙ К ДОКЛАДУ РОТМИСТРА В.Ф.ЖЕЛЕЗНЯКОВА  Ноябрь 1916 г. Д О К Л А Д Ъ Заведывающого Розыскным Пунктом в городе Верном и Семиреченской области о причинах мятежа киргиз в Семиреченской области, его течении и настроении населения к текущему моменту. Предварительно подробного описания непосредственных причин, вызвавших особо кровавые события в […]

Толугу менен...

БИРИНЧИ МУГАЛИМ 2016 КОНКУРСУ ЖАРЫЯЛАНДЫ. БҮТҮНДӨЙ ӨЛКӨНҮН АЙЫЛ МЕКТЕПТЕРИНИН БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАР МУГАЛИМДЕРИН ЧАКЫРАБЫЗ!

Кыргызстандын айыл мектептериндеги биздин кымбаттуу биринчи мугалимдерибиз  КОНКУРСТУН НЕГИЗГИ БАЙГЕСИН — САНЖАРБЕК ДАНИЯРОВ ФОНДУНУН СЫЙЛЫГЫН утуп алууга биринчи жолу мүмкүнчүлүк алышат! Фонд өлкөнүн бардык булуң-бурчун камтып,  ушул жылы конкурстун географиясын кеңейтүүнү чечти. Мурдагыдай эле, САНЖАРБЕК ДАНИЯРОВ ФОНДУНУН СЫЙЛЫГЫ бул 1-орунду ээлеген конкурстун Жеңүүчүсүнүн Москва шаарына  10 күндүк маданий-маалымат арттыруучу саякаты түрүндө болот. Саякаттын программасы бир […]

Толугу менен...

МУГАЛИМДЕР ӨЗДӨРҮНҮН ОКУУЧУЛАРЫНА БАЙГЕНИ УТУП АЛЫШТЫ

Фонд уюштурган, 2015 жылдын ноябрь айында өткөн окуя жөнүндө баяндама. 2015 жылы БИРИНЧИ МУГАЛИМ сынагтын ченеминде, биринчи турдун жыйынтыктары боюнча эң жогорку баллдарды алган үч мугалимге Фонд сыйлыкты уюштурду. Мурдагы  жылдарда, биринчи орунду ээлеген мугалим Санжарбек Данияровдун Фондунун Сыйлыгын Москвага 10 – күндүк маданий — маалымат арттыруучу  саякатты алган. Эми, ушул Сыйлыкка кошумчаланып, үч лауреат, […]

Толугу менен...

БИРИНЧИ МУГАЛИМ КОНКУРСУНУН, БИРИНЧИ ЖАНА ЭКИНЧИ ТУРУНУН ЖЕӉҮЧҮҮЛϴРҮ АНЫКТАЛДЫ. ЭМИ АЛАРГА САНЖАРБЕК ДАНИЯРОВДУН ФОНДУНУН ТАТЫКТУУ БЕЛЕГИН ЖАНА БАШКЫ ПРЕМИЯСЫН ПАЙДАЛАНА АЛЫШАТ.

Жаӊы   окуу жылы башталды, окуучулар жайкы каникулдан келишти, биринчи кластар биринчи партага отурушту. А биздин башталгыч класстын мугалимдери Чуй обласынын БИРИНЧИ МУГАЛИМ 2015 наамына катышуусун аякташты. “БАЛДАРДЫ КϴРКϴМ АДАБИЯТТАРДЫ ОКУУГАТУУГА ΥЙРϴТΥΥ” темасындагы дил баян конкурсунун аякташы 2015 жылдын 1-чи апрелине чейин кабыл алынган. Конкурска катышканга 19 мугалим дил баян жɵнɵтʏшкɵн. Тилекке каршы, 5 дил баян […]

Толугу менен...

МЫКТЫНЫН МЫКТЫСЫ КИМ?

2015-жылдын, 5-сентябырында, ишемби күнү, айыл жергесиндеги башталгыч класс мугалимдери, өздөрүнүн болочок балдарга сүйүктүү китептери жөнүндө айтып беришет, бири бирине суроо берип, кайрадан жооп кайтарышат. Мунун баары, Кыргыз Республикасынын, Чүй облусунун “БИРИНЧИ МУГАЛИМ” 2015 конкурсунун 2 турунда болмокчу.Ошол күнү биз, Санжарбек Данияров Фондунун премиясы-10 күндүк Москвага маданият таанып-билүү саякатына ким барарын билебиз. Мелдешке 1 турда: “Үйүндө […]

Толугу менен...

2015 ЖЫЛ: ДАГЫ БИР ЖОЛУ ЧУЙ ОБЛУСУНУН «БИРИНЧИ МУГАЛИМ» КОНКУРСУНУН БАШТАЛЫШЫН ЖАРЫЯЛАП ЖАТАБЫЗ

  Кайтадан айыл мектептеринин башталгыч класстарынын мугалимдери, негизги байгени – Санжарбек Данияровдун Фондунан Сыйлыгын, Москва шаарына маданий – билим берүү саякатты утуп алууга мүмкүнчүлүк алышты. Саякаттын программасы бүтүн дүйнөгө таанымал музейлерге жана галереяларга чыгыштары менен, даңктуу театрларга баруулары менен, архитектуранын сонун жерлерин көрүүлөрү менен толот. Конкурс эмнеден турат? Бул суроо боюнча толук маалыматты Проекттин Сүрөттөөсүндө […]

Толугу менен...

СЫЙЛЫК БЕРҮҮ ЦЕРЕМОНИЯСЫНДА ЖЮРИНИН МҮЧӨЛӨРҮ ОЛЬВА ФИРМАСЫНАН КӨРКӨМ ТАГЫЛУУЧУ БЕЛГИЛЕРИН АЛЫШТЫ

Москвалык зергер буюмдардын устасы Вадим Кац, логотип менен значокторду заказка чыгараган, Ольва зергер фирмасынын башкаруучусу, жана фонддун уюштуруучусунун досу, биздин ишибиз менен таанышып, фондубузга белек кылып берди: бул значок биздин фондубуздун логотипин көргөзүп турат (логотиптин мааниси боюнча бул жерден көрүп алсаңыз болот, кичине астыга түшүңүз), бирок фонддун аталышынын ордунда ФОНДДУН ШИРЕКТЕШИ деген жазуу турат. БИРИНЧИ […]

Толугу менен...