КММАНЫН ИЛИМ КҮНДӨРҮ 2019: САНЖАРБЕК ДАНИЯРОВДУН ФОНДУНУН СЕГИЗИНЧИ ДАРЫГЕР ЛАУРЕАТ СЫЙЛЫГЫНЫН ЖЕҢҮҮЧҮСҮ – ПЕДИАТР АЙЖАН САРИЕВА БОЛДУ.

Биздин Фонд жыл сайын И.К.Ахунбаев атындагы КММАнын жаш окумуштуулар сынагынын жеңүүчүсү үчүн Москва шаарына 10 күндүк маданий-маалымат арттыруучу саякат уюштуруп келет. Лауреатты КММАнын профессордук-окутуучулук курамынан түзүлгөн сынактын КАЛЫСТАР тобу аныктайт. “И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын Илим Күндөрү” илимий-практикалык конференциясы 2019-жылдын 10-12-апрелинде өткөн. Академия ар жыл сайын бул иш-чараны академиянын тарыхындагы маанилүү окуяга арнап келет. […]

Толугу менен...

САЛАМ, БИШКЕК! БАТКЕНДИН ЧЕЧМЕ АЙЫЛЫНАН, ЫСЫК-КӨЛДҮН ЧЕЛПЕК АЙЫЛЫНАН ЖАНА ТАЛАСТЫН АК-ДӨБӨ АЙЫЛЫНАН БОРБОР ШААРГА ЭКСКУРСИЯГА КЕЛИШКЕН 1-КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫНАН САЛАМ!

Бул баяныбыз «БИРИНЧИ МУГАЛИМ 2018» сынагынын жыйынтыгы боюнча 2019-жылдын апрелинде баш калаада өткөн экскурсия жөнүндө. Урматтуу биздин сайтыбыздын мейманы, эгерде сиз биздин баракчабызды ачкан болсоңуз, аягына чейин окууну сунуштар элем, анткени мен сиз менен бөбөктөрдүн экскурсиясынан алган таасирлеримен гана бөлүшпөстөн, биздин ишибизге көмөктөшүп, мени шыктандырышкан адамдар сизди да шыктандырып дем-күч берет деген аруу тилекте бөлүшүүгө […]

Толугу менен...

«БИРИНЧИ МУГАЛИМ 2019» СЫНАГЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ЖАКТЫРДЫ

 Сайттын меймандарын Кыргызстандын мугалимдерине маалымат жеткирүүгө көмөктөшүугө чакырабыз Мектеп, мектеп, мектеп! Биздин жашообуздун эң сонун учуру мектепте калды. Биздин эс-акылыбыз жана мүнөзүбүз мектептен калыптанат эмеспи. Мектеп биздин коомду түптөйт, биздин мээбиз ошол жерден калыптанат жана да анын ичи эмнеге “толоору” мектептен көз каранды. Коомдун көзөмөлүсүз каалаган эле адамдар, мисалы кайсы бир динди жактоочу мектепке барып, […]

Толугу менен...

АТА-ЭНЕЛЕРДИ, ЧОҢ ЭНЕ, ЧОҢ АТАЛАРДЫ БАЛДАРЫ МЕНЕН ТЕАТРГА ЧАКЫРАБЫЗ!

Урматтуу ата-энелер, чоң эне-чоң аталар! 20-апрелде, ушул ишемби күнү Санжарбек Данияровдун Фонду Редьярд Киплингдин “ПИЛДИН БАЛАСЫ” жомогу боюнча кыргыз тилинде даярдалган “БАРДЫГЫН БИЛГИМ КЕЛЕТ” спектаклине чакырат! Жомок сүйүүчүлөр үчүн кирүү БЕКЕР! Бул спектакль “БИРИНЧИ МУГАЛИМ-2018” сынагынын үч жеңүүчү мугалиминин окуучулары үчүн Бишкек шаарына атайын уюштурулган маданий-маалымат арттыруучу сыйлыктын алкагында көрсөтүлөт. Муса Жангазиев атындагы куурчак театрына […]

Толугу менен...

ВЛАДИМИР ШВАРЦ. ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

События 1916 года в Туркестане крайне мало освещались историками за пределами СССР, и сейчас за пределами СНГ таких работ немного. В связи со столетием упомянутых событий в печати вышли работы сразу трех авторов, хотя и разделенные во времени, но связанные между собой. А есть ли в этих работах новизна и оригинальность взглядов и оценок, или […]

Толугу менен...

АЛЕКСАНДР МОРРИСОН. РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Э.Д. СОКОЛА «ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА В РУССКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»

Рецензия профессора Александра Моррисона (Нью Колледж, Оксфорд, Великобритания) опубликована в  Slavic Review 76, no. 3 (Fall 2017) Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies. — 2017.  Рецензируемое издание: The Revolt of 1916 in Russian Central Asia. By Edward Dennis Sokol. Foreword by S. Frederick Starr. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016 (original edition 1954). x, 187 […]

Толугу менен...

ЭДВАРД ДЭННИС СОКОЛ. ВОССТАНИЕ 1916 В РУССКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ПЕРЕВОД Г. БОРУБАЕВОЙ

Эдвард Дэннис Сокол. Восстание 1916 в Русской Центральной Азии. — 188 стр. с иллюстрациями. Перевод  с английского Г. Борубаевой. Бишкек: Res Publica, 2016. — 191 с. — Предисловие С. Фредерик Старр. Перевод на русский язык Представляем книгу Э.Д. Сокола (1923-2014), написанную и впервые изданную в США Издательством университета Джона Хопкинса в 1954 году. Книга переиздана тем же издательством в 2016 […]

Толугу менен...

«БИРИНЧИ МУГАЛИМ-2019». АЙЫЛ МЕКТЕПТЕРИНИН БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРЫНЫН МУГАЛИМДЕРИН СЫНАГЫНА КАТЫШУУГА ЧАКЫРАБЫЗ!

Кыргыз Республикасынын айылдык мектептеринде иштеген башталгыч класстардын мугалимдерин БИРИНЧИ МУГАЛИМ 2019 сынагына катышууга чакырабыз. Жыл сайын өткөрүлүп келаткан бул сынак быйыл 8-жолу болмокчу. Мурдагыдай эле “БИРИНЧИ МУГАЛИМ 2019” сынагына катышуу үчүн төмөндөгү шарттарды аткаруу керек:  — Кыргыз Республикасынын АЙЫЛДЫК МЕКТЕПТЕРИНИН мугалими болуу  — БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРЫНЫН мугалими болуу  — БИРИНЧИ МУГАЛИМ СЫНАГЫНЫН ЖОБОСУН кунт коюп окуп чыгуу […]

Толугу менен...

ВЛАДИМИР БУЛДАКОВ. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И РОССИЙСКАЯ ОРИЕНТОФОБИЯ, 1914–1916ГГ

Булдаков, В.П. Первая мировая война и российская ориентофобия 1914-1916 годов. / В.П. Булдаков // Труды Института истории НАН Азербайджана. — 2014, № 48,49, 50. Специальный выпуск — Материалы международной научной конференции  «Первая мировая война и Азербайджан» (BİRİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİ VƏ AZƏRBAYCAN). Баку. (19-20 июня 2014 г.) — С.187-203 Автор —  д.и.н., Ученый секретарь Института Российской […]

Толугу менен...

АДИСТИН ӨЗ ИШИНЕ ЖАСАГАН ЖООПКЕРЧИЛИКТҮҮ МАМИЛЕСИ КАНТИП КЕСИПТЕШТЕРИНИН КЫЗЫКТУУ САЯКАТКА КАТЫШУУСУНА МҮМКҮНЧҮЛҮК ТҮЗҮП БЕРГЕНДИГИ ЖӨНҮНДӨ.

Кээде биз кандайдыр бир маанилүү ишке көп аракет жумшайбыз, ал иштин ийгиликтүү өтүшүнө бизге такыр тааныш эмес, мурда көрүшпөгөн адам жардам берген учурлар кездешет. Чындыгында ал адам бирөөгө жардам берип жаткандыгы тууралуу ойлонбой, тек гана өз ишин чын дилден, ак ниеттүүлүк менен аткарган болот. Жакында эле болуп өткөн биздин сынактагы ушундай бир окуя жөнүндө айтып, […]

Толугу менен...

ДОКУМЕНТ №54. ПОКАЗАНИЯ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ГИППИУСА, ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА, БЫВШЕГО ГУБЕРНАТОРА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ЧАСТЬ 2-Я

ГАРФ Ф. 102. Оп. 125. Д. 130 ч.11. Л. 16-25. Бывший губернатор Ферганской области А.И.Гиппиус изложил в документе свою версию событий 1916 года в Туркестане и прежде всего в Ферганской области в связи с расследованием дела о «реквизиции инородцев для тыловых работ». Дело было открыто в 1917 году Чрезвычайной следственной комиссией для расследования противозаконных действий […]

Толугу менен...

ВЛАДИМИР ШВАРЦ: О ПОКАЗАНИЯХ «ГУБЕРНАТОРА С ГВОЗДЁМ»

В рубрике страна/ архив 1916 года/ документы 1916 года нами опубликован исторический документ  — ПОКАЗАНИЯ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА А.И.ГИППИУСА Часть 1-я  и  Часть 2-я — о событиях 1916 года в Туркестане. Как всегда, для удобства наших читателей мы публикуем документ как в виде сканированной копии, так и его перепечатанный текст в современной орфографии. Текст «Показаний…», подготовленных бывшим ферганским губернатором по свежим следам […]

Толугу менен...