ВЛАДИМИР ШВАРЦ: О «ДВОЙНОМ ДНЕ» СТАТЬИ П.А. КОВАЛЕВА «ЭПИЗОДЫ ИЗ ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА…»

Представляем вниманию читателей АННОТАЦИЮ на статью П. А.Ковалева Эпизоды из истории восстания 1916 года в Туркестане (дело Ферганского губернатора генерала А. Гиппиуса): «Труды САГУ им. В.И. Ленина», выпуск 150, исторические науки, кн.31. Ташкент, 1959. — стр.3-36. Читать статью: ПАВЕЛ КОВАЛЕВ. ЭПИЗОДЫ ИЗ ИСТОРИИ ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА В ТУРКЕСТАНЕ (ДЕЛО …А.ГИППИУСА) О «двойном дне» статьи П.А. Ковалева «Эпизоды […]

Толугу менен...

ПАВЕЛ КОВАЛЕВ. ЭПИЗОДЫ ИЗ ИСТОРИИ ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА В ТУРКЕСТАНЕ (ДЕЛО …А.ГИППИУСА)

Павел Архипович Ковалев. Эпизоды из истории восстания 1916 года в Туркестане (дело Ферганского губернатора генерала А. Гиппиуса): «Труды САГУ им. В.И. Ленина», выпуск 150, исторические науки, кн.31. Ташкент, 1959. — стр.3-36. Мы благодарим Виталия Бадмина, приславшего нам из Ташкента копию статьи из сборника 1959 года.  На нашем сайте мы уже неоднократно публиковали материалы, посвященные незаурядной фигуре […]

Толугу менен...

АСЕЛЬ ДАНИЯРОВА: ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ЛИДЕРОВ КЫРГЫЗСКИХ РОДОВ В 1916 ГОДУ В СВЕТЕ ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ФАКТОВ

Доклад был представлен на Международном симпозиуме «Восстание 1916 года в Центральной Азии: академическая интеграция, новые подходы и знания», организованном КИЦ «Айгине» в г. Каракол 31.05 — 01.06.2019, в программе панели «Лидерство и организация восстания».  ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ЛИДЕРОВ КЫРГЫЗСКИХ РОДОВ В 1916 ГОДУ В СВЕТЕ ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ФАКТОВ   Этот доклад логически связан с пленарным […]

Толугу менен...

ДОКУМЕНТ №56. ПРОТОКОЛ ДОПРОСА РОТМИСТРОМ В.Ф.ЖЕЛЕЗНЯКОВЫМ ПЕРЕВОДЧИКА ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЕЗДНОГО ПРАВЛЕНИЯ Т. ДЮСЕБАЕВА

ЦГА КР. Ф.34. Оп.2. Д.5. Л.137-152  Представляем вниманию исследователей протокол допроса переводчика Пржевальского уездного правления Т.Дюсебаева, произведенный 10.11.1916 года ротмистром В.Ф.Железняковым  в ходе расследования событий августа 1916 года в Пржевальском уезде. Этот документ публикуется впервые. Следует отметить, что в научном обороте существует ранее опубликованный протокол допроса Т.Дюсебаева, произведенный мировым судьей Руновским 21.09.1916 г. в г.Пржевальске. […]

Толугу менен...

ДОКУМЕНТ №55. ПРОТОКОЛ ДОПРОСА МИРОВЫМ СУДЬЕЙ 3 УЧАСТКА ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЕЗДА ПЕРЕВОДЧИКА ПРЖЕВАЛЬСКОГО УЕЗДНОГО ПРАВЛЕНИЯ Т. ДЮСЕБАЕВА

ЦГА КР. Ф.И-75. Оп.1. Д.8. Л.2 об.-10. Копия  Представляем вниманию исследователей протокол допроса переводчика Т.Дюсебаева, произведенный мировым судьей Руновским 21.09.1916 г. в г.Пржевальске, опубликованный к настоящему моменту в нескольких сборниках: СБОРНИК 1960 ГОДА. ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА В СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНЕ — в этом сборнике представлен фрагмент документа. Ранее мы также опубликовали этот фрагмент на нашем сайте:  ДОКУМЕНТ […]

Толугу менен...

ВЛАДИМИР ШВАРЦ. ГРИГОРИЙ БРОЙДО ЗАБЛУЖДАЛСЯ …, НО В ЧЕМ?

Доклад был представлен на Международном симпозиуме «Восстание 1916 года в Центральной Азии: академическая интеграция, новые подходы и знания», организованном КИЦ «Айгине» в г. Каракол 31.05 — 01.06.2019 в качестве пленарного. ГРИГОРИЙ БРОЙДО ЗАБЛУЖДАЛСЯ …, НО В ЧЕМ? Семиреченские хроники 1916 года  Доклад является составной частью «ХРОНИК 1916 ГОДА»: Хроника зарождения «дьявольского плана» 03.07.1914 – 01.06.1916 […]

Толугу менен...

КММАНЫН ИЛИМ КҮНДӨРҮ 2019: САНЖАРБЕК ДАНИЯРОВДУН ФОНДУНУН СЕГИЗИНЧИ ДАРЫГЕР ЛАУРЕАТ СЫЙЛЫГЫНЫН ЖЕҢҮҮЧҮСҮ – ПЕДИАТР АЙЖАН САРИЕВА БОЛДУ.

Биздин Фонд жыл сайын И.К.Ахунбаев атындагы КММАнын жаш окумуштуулар сынагынын жеңүүчүсү үчүн Москва шаарына 10 күндүк маданий-маалымат арттыруучу саякат уюштуруп келет. Лауреатты КММАнын профессордук-окутуучулук курамынан түзүлгөн сынактын КАЛЫСТАР тобу аныктайт. “И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын Илим Күндөрү” илимий-практикалык конференциясы 2019-жылдын 10-12-апрелинде өткөн. Академия ар жыл сайын бул иш-чараны академиянын тарыхындагы маанилүү окуяга арнап келет. […]

Толугу менен...

САЛАМ, БИШКЕК! БАТКЕНДИН ЧЕЧМЕ АЙЫЛЫНАН, ЫСЫК-КӨЛДҮН ЧЕЛПЕК АЙЫЛЫНАН ЖАНА ТАЛАСТЫН АК-ДӨБӨ АЙЫЛЫНАН БОРБОР ШААРГА ЭКСКУРСИЯГА КЕЛИШКЕН 1-КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫНАН САЛАМ!

Бул баяныбыз «БИРИНЧИ МУГАЛИМ 2018» сынагынын жыйынтыгы боюнча 2019-жылдын апрелинде баш калаада өткөн экскурсия жөнүндө. Урматтуу биздин сайтыбыздын мейманы, эгерде сиз биздин баракчабызды ачкан болсоңуз, аягына чейин окууну сунуштар элем, анткени мен сиз менен бөбөктөрдүн экскурсиясынан алган таасирлеримен гана бөлүшпөстөн, биздин ишибизге көмөктөшүп, мени шыктандырышкан адамдар сизди да шыктандырып дем-күч берет деген аруу тилекте бөлүшүүгө […]

Толугу менен...

«БИРИНЧИ МУГАЛИМ 2019» СЫНАГЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ЖАКТЫРДЫ

 Сайттын меймандарын Кыргызстандын мугалимдерине маалымат жеткирүүгө көмөктөшүугө чакырабыз Мектеп, мектеп, мектеп! Биздин жашообуздун эң сонун учуру мектепте калды. Биздин эс-акылыбыз жана мүнөзүбүз мектептен калыптанат эмеспи. Мектеп биздин коомду түптөйт, биздин мээбиз ошол жерден калыптанат жана да анын ичи эмнеге “толоору” мектептен көз каранды. Коомдун көзөмөлүсүз каалаган эле адамдар, мисалы кайсы бир динди жактоочу мектепке барып, […]

Толугу менен...

АТА-ЭНЕЛЕРДИ, ЧОҢ ЭНЕ, ЧОҢ АТАЛАРДЫ БАЛДАРЫ МЕНЕН ТЕАТРГА ЧАКЫРАБЫЗ!

Урматтуу ата-энелер, чоң эне-чоң аталар! 20-апрелде, ушул ишемби күнү Санжарбек Данияровдун Фонду Редьярд Киплингдин “ПИЛДИН БАЛАСЫ” жомогу боюнча кыргыз тилинде даярдалган “БАРДЫГЫН БИЛГИМ КЕЛЕТ” спектаклине чакырат! Жомок сүйүүчүлөр үчүн кирүү БЕКЕР! Бул спектакль “БИРИНЧИ МУГАЛИМ-2018” сынагынын үч жеңүүчү мугалиминин окуучулары үчүн Бишкек шаарына атайын уюштурулган маданий-маалымат арттыруучу сыйлыктын алкагында көрсөтүлөт. Муса Жангазиев атындагы куурчак театрына […]

Толугу менен...

ВЛАДИМИР ШВАРЦ. ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

События 1916 года в Туркестане крайне мало освещались историками за пределами СССР, и сейчас за пределами СНГ таких работ немного. В связи со столетием упомянутых событий в печати вышли работы сразу трех авторов, хотя и разделенные во времени, но связанные между собой. А есть ли в этих работах новизна и оригинальность взглядов и оценок, или […]

Толугу менен...

АЛЕКСАНДР МОРРИСОН. РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Э.Д. СОКОЛА «ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА В РУССКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»

Рецензия профессора Александра Моррисона (Нью Колледж, Оксфорд, Великобритания) опубликована в  Slavic Review 76, no. 3 (Fall 2017) Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies. — 2017.  Рецензируемое издание: The Revolt of 1916 in Russian Central Asia. By Edward Dennis Sokol. Foreword by S. Frederick Starr. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016 (original edition 1954). x, 187 […]

Толугу менен...