ТАЛКУУ КЛУБУ РУБРИКАСЫ. БИЗДИН КЛУБУ ЖӨНҮНДӨ.

Келгиле, бирге кеңешели! Бул жерде билим берүү, маданият, саламаттыкты сактоо жана айлана-чөйрөнү коргоо маселелери талкууланат. Фонд алектенген бул темалардын кулачы аябай кенен болгондуктан, анын уч-кыйырына көз жеткис десек да болчудай. Бул темалардын башын эмне бириктирет? Алардын баары гуманитардык тармактын бир бөлүгү болуп эсептелет, башкача айтканда, мейкиндик, анын борборунда – адам, ал — менин, сиздин, биздин […]

Толугу менен...