ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И РОССИЙСКАЯ ОРИЕНТОФОБИЯ, 1914–1916ГГ

Булдаков, В.П. Первая мировая война и российская ориентофобия 1914-1916 годов. / В.П. Булдаков // Труды Института истории НАН Азербайджана. — 2014, № 48,49, 50. Специальный выпуск — Материалы международной научной конференции  «Первая мировая война и Азербайджан» (BİRİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİ VƏ AZƏRBAYCAN). Баку. (19-20 июня 2014 г.) — С.187-203 Автор —  д.и.н., Ученый секретарь Института Российской […]

Толугу менен...

ЖАҢЫ 2019 ЖЫЛЫҢЫЗ МЕНЕН!

                      Кымбаттуу достор! Силерди өзүмдүн жана Санжарбек Данияровдун Фондунун атынан жаңы 2019-жылыңыз менен куттуктаймын! Эч качан сыркоолобой, дайыма сак саламатта жүрүңүз! Келаткан жылы өзүңүз каалаган ой-тилектериңиздин баарын тартынбай  ишке ашырыңыз, саякатка чыгыңыз, кызыктуу китептерди окуңуз, анан эң башкысы — биз менен бөлүшкөндү эсиңизден чыгарбаңыз! Табитиңиз […]

Толугу менен...

АДИСТИН ӨЗ ИШИНЕ ЖАСАГАН ЖООПКЕРЧИЛИКТҮҮ МАМИЛЕСИ КАНТИП КЕСИПТЕШТЕРИНИН КЫЗЫКТУУ САЯКАТКА КАТЫШУУСУНА МҮМКҮНЧҮЛҮК ТҮЗҮП БЕРГЕНДИГИ ЖӨНҮНДӨ.

Кээде биз кандайдыр бир маанилүү ишке көп аракет жумшайбыз, ал иштин ийгиликтүү өтүшүнө бизге такыр тааныш эмес, мурда көрүшпөгөн адам жардам берген учурлар кездешет. Чындыгында ал адам бирөөгө жардам берип жаткандыгы тууралуу ойлонбой, тек гана өз ишин чын дилден, ак ниеттүүлүк менен аткарган болот. Жакында эле болуп өткөн биздин сынактагы ушундай бир окуя жөнүндө айтып, […]

Толугу менен...

ДОКУМЕНТ №54. ПОКАЗАНИЯ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ГИППИУСА, ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА, БЫВШЕГО ГУБЕРНАТОРА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ЧАСТЬ 2-Я

ГАРФ Ф. 102. Оп. 125. Д. 130 ч.11. Л. 16-25. Бывший губернатор Ферганской области А.И.Гиппиус изложил в документе свою версию событий 1916 года в Туркестане и прежде всего в Ферганской области в связи с расследованием дела о «реквизиции инородцев для тыловых работ». Дело было открыто в 1917 году Чрезвычайной следственной комиссией для расследования противозаконных действий […]

Толугу менен...

МИРА АРСТАНБЕКОВА – ФОНДДУН ЖАШ ОКУМУШТУУ ДАРЫГЕР 2018 СЫЙЛЫГЫНЫН ЛАУРЕАТЫ. МОСКВАДАГЫ 10 КҮН

СҮРӨТАЛЬБОМ:  2018-жылы КММА жаш окумуштуулар сынагынын жеңүүчүсү – Госпиталдык терапия кафедрасынын ассистенти Мира Арстанбекова болду. Ал тууралуу “КММАдагы ИЛИМ КҮНДӨРҮ 2018. МИРА АРСТАНБЕКОВА…” макаласынан окуңуздар. Калыптанып калган салтка ылайык, жеңүүчүгө биздин Фонддун Москвага 10 күндүк маданий-маалымат арттыруучу саякаты ыйгарылат. 2018-жылдын июнь айында болгон лауреаттын саякаты жөнүндөгү сүрөт отчетту назарыңыздарга сунуштайбыз. Санжарбек Данияровдун Фондунун сыйлыгынын алкагында […]

Толугу менен...

В.ШВАРЦ: О ПОКАЗАНИЯХ «ГУБЕРНАТОРА С ГВОЗДЁМ»

В рубрике страна/ архив 1916 года/ документы 1916 года нами опубликован исторический документ  — ПОКАЗАНИЯ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА А.И.ГИППИУСА Часть 1-я  и  Часть 2-я — о событиях 1916 года в Туркестане. Как всегда, для удобства наших читателей мы публикуем документ как в виде сканированной копии, так и его перепечатанный текст в современной орфографии. Текст «Показаний…», подготовленных бывшим ферганским губернатором по свежим следам […]

Толугу менен...

ДОКУМЕНТ №53. ПОКАЗАНИЯ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ГИППИУСА, ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА, БЫВШЕГО ГУБЕРНАТОРА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ЧАСТЬ 1-Я

ГАРФ Ф. 102. Оп. 125. Д. 130 ч.11. Л. 1-15.  «Показания Александра Ивановича Гиппиуса, генерал-лейтенанта, бывшего военного губернатора Ферганской области, ныне в отставке».  А.И.Гиппиус изложил в документе свою версию событий 1916 года в Туркестане и прежде всего в Ферганской области в связи с расследованием дела о «реквизиции инородцев для тыловых работ», которое было открыто в […]

Толугу менен...

1916 ГОД. ХРОНИКА КРОВАВОГО ПОВЕЛЕНИЯ. ДЕНЬ ВЫСОЧАЙШЕГО СОИЗВОЛЕНИЯ

25 июня 1916 года. Хроника Кровавого Повеления. День до Высочайшего соизволения… 25 июня 1916 года Российский император Николай II собственноручно начертал на представленном Военным министром документе три буквы, означавшие «Согласен».   Тем самым было оформлено Высочайшие соизволение на привлечение к работам в районе действующей армии инородцев, освобожденных ныне от воинской повинности. С этого момента вся бюрократическая […]

Толугу менен...

ДОКУМЕНТ №52. ОТНОШЕНИЕ МИНИСТРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ВОЕННОМУ МИНИСТРУ О НАДЕЛЕНИИ КАЗАЧЬИХ СТАНИЦ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЗЕМЕЛЬНЫМ НАДЕЛОМ ЗА СЧЕТ СМЕЩЕНИЯ КИРГИЗ

РГВИА Ф. 400. Оп. 25 Д. 11566. Л. 17-18. Подлинник Отношение Министра земледелия  А.Н. Наумова от 25 июня 1916 г. № 506 Военному министру Д.С. Шуваеву о согласии на наделение казачьих станиц Верненского уезда дополнительным земельным наделом за счет смещение киргиз при условии предварительного проведения ирригационных работ СМОТРЕТЬ ИЛИ СКАЧАТЬ ОТНОШЕНИЕ Текст документа: Военному министру Отношением от 28/31 […]

Толугу менен...

КИТЕП СҮЙҮҮЧҮЛӨРГӨ ЖАКШЫ ЖАҢЫЛЫК!

Китеп сүйүүчүлөргө жакшы жаңылык. Интернетте алгачкы жолу кыргызча китептерди он-лайн саткан “Kitepkana.kg” аттуу интернет дүкөн ачылды. Эми кыргыз тилиндеги китептер элге жеткиликтүү болот. Калың элдин көркөм адабиятка болгон кызыгуусун эске алып жана жаш окурмандарга китеп окуу маданиятын калыптандыруу үчүн  бул дүкөндө акын-жазуучулардын басмадан жаңы чыккан жана мурда чыгып, элге жетпей калган китептери сатылууда. Дүкөндүн өзгөчүлүгү, […]

Толугу менен...

ЧОҢ-КЕМИНДЕГИ КАЙЫҢДЫ АЙЫЛЫНДАГЫ ААЛЫ ТОКОМБАЕВ АТЫНДАГЫ МЕКТЕПТЕ “КАЙЫҢДЫ АЙЫЛЫНЫН МУЗЕЙИ” АЧЫЛДЫ.

Биздин балдар тарыхты, өлкө тарыхын, үй-бүлө санжырасын жакшы биле беришпейт. Бул өтө өкүнүчтүү! Кийин эс тартканда убагында эмне үчүн сурап билип албадык, эмне үчүн окуп албадык деп өкүнүп калары шексиз. Чоң-Кемин өрөөнүн тарыхы, анын ичинде Кайыңды айылынын тарыхы – бүтүндөй өлкөнүн тарыхый күзгүсү. Бул жүрөк толкуткан кызыктуу тарых издери. Мектеп окуучуларына, алардын ата-энелерине жана берекелүү […]

Толугу менен...

КАЙЫҢДЫ АЙЫЛЫНЫН МУЗЕЙИНИН АЧЫЛЫШЫ

СҮРӨТАЛЬБОМ: Кайыңды айылындагы Аалы Токомбаев атындагы мектепте 23-сентябрда, ишемби күнү айылдын музейи ачылды. Ал музей атасы көп жыл ушул мектепте үзүрлүү эмгектенген мугалим Капаш Иманалиевдин уулу Каныбек Иманалиевдин демилгеси менен уюштурулган. Ал эми Чоң-Кеминдин таржымалы, Кайыңды айылынын таржымалы, мектептин таржымалы – бул биздин бүтүндөй мамлекетибиздин тарыхын чагылдырып баяндаган тарых барактары. “ЧОҢ-КЕМИНДЕ — ААЛЫ ТОКОМБАЕВ АТЫНДАГЫ […]

Толугу менен...