ДОЛБООРЛОРДУН БЮДЖЕТТЕРИ

Кээ бир долбоорлордун актуалдуу чыгымдары бул рубрикада жарыяланат:

ФОНД ЖӨНҮНДӨ > ФОНДДУН ДОЛБООРЛОРУ > ДОЛБООРЛОРГО ЖУМШАЛГАН ЧЫГЫМДАР